• Aktualności

     • MUNDURÓWKA NA OBCHODACH NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W WARSZAWIE
      • MUNDURÓWKA NA OBCHODACH NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W WARSZAWIE

      • W czwartek, 28 grudnia br. uczniowie klas służb mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy wraz z licznymi delegacjami z terenu gminy Opalenica, wybrali się do Warszawy, aby uczestniczyć w obchodach 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Celebrowanie rozpoczęło się od mszy św. w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Następnie  opalenicka delegacja, wraz z licznie zebranymi stowarzyszeniami i mieszkańcami stolicy, przemaszerowała w kierunku Placu Piłsudskiego, gdzie można było wysłuchać licznych przemówień zgromadzonych gości, zobaczyć zmianę warty, usłyszeć Apel Poległych i złożyć wiązankę okolicznościową na Grobie Nieznanego Żołnierza. Ostatnim etapem wyprawy była wizyta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie przy Pomniku Powstańców Śląskich i Wielkopolskich opaleniczanie zapalili znicz. Organizatorem wyjazdu był Burmistrz Miasta i Gminy Opalenicy Tomasz Szulc, któremu serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym szczególnym wydarzeniu.

     • CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM
      • CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

      • Bohater dla wielu młodych ludzi to nieudacznik życiowy, bo przecież w dzisiejszych czasach trzeba mieć, a nie być. A jednak byli ludzie, którzy poświęcili się dla swoich wartości, ideałów, ojczyzny. Czy dzisiaj znaleźliby się ludzie, szczególnie młodzi, którzy potrafiliby się tak poświęcić, zaryzykować własne życie, by odzyskać wolność…? Cóż...trudno powiedzieć, ale należy mieć nadzieję, że tamci bohaterowie, których już nie ma, nie byli ostatnimi. Ile dzisiaj znaczy honor, patriotyzm, ojczyzna, przyjaźń, prawda? To wartości, które tylko dla nielicznych są ważne. Dla Powstańców, którzy 105 lat temu chwycili za broń i pokazali, że mimo wysiłków pruskiego zaborcy, by zniszczyć narodową tożsamość, wciąż pozostali Polakami kultywującymi swój język, historię, tradycję i mających swoją godność i honor, były to wartości najważniejsze.

       Opalenickie obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Mateusza. Następnie uczestnicy wydarzeń prowadzeni przez Opalenicką Orkiestrę Dętą udali się pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich przy CKiB, gdzie odbyła się krótka uroczystość patriotyczna. Oprawę wojskową, kolejny już raz, przygotowały klasy służb mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy. Podczas uroczystości członkowie Opalenickiego Fan Clubu Lecha Poznań rozpostarli kilkunastometrowy okolicznościowy baner upamiętniający Powstanie, odpalili race i donośnym hasłem: „Cześć i chwała bohaterom” oddali im należny szacunek.

       W asyście klas służb mundurowych opalenickiego liceum, zgromadzone licznie delegacje (wśród nich także ta z opalenickiego Zespołu Szkół) złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i znicze. Uroczystość uświetniły również liczne poczty sztandarowe, m. in. ten reprezentujący Liceum im. Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy.

       Po raz pierwszy w historii obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego, mieszkańcy Opalenicy mieli zaszczyt gościć delegacje z pobliskiego Zbąszynia.

       Elżbieta Mortka
       Koordynator Klas Służb Mundurowych

     • SPOTKANIE WIGILIJNE 4B
      • SPOTKANIE WIGILIJNE 4B

      • W ostatnie dni przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie klasy maturalnej – 4B z Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy – celebrowali ten szczególny czas na spotkaniu wigilijnym. Był pięknie nakryty stół, mnóstwo potraw, odświętna atmosfera, kolędy, wiele życzeń, ale przede wszystkim spotkanie, które na stałe wpisało się już w kalendarz uczniów z  Zespołu Szkół w Opalenicy.

       Dla wszystkich było to niezwykłe przeżycie; szczególnie, że to ostatnie takie spotkanie dla klasy czwartej w murach opalenickiego Zespołu Szkół. Uczniowie przygotowali się do Wigilii bardzo starannie. Niezapomniany czas, niezwykłe chwile…

       Elżbieta Mortka

      • PODZIĘKOWANIE

      • „Witam Państwa.
       Jesteśmy rodzicami Łukasza Bubeły. ……..Państwa szkoła wpłaciła pokaźną sumę na zbiórkę Łukaszka. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Nie spodziewaliśmy się ,że ktoś z tak odległych regionów Polski zorganizuje taką akcję. Nie znacie Łukasza osobiście, a jednak potraficie się zmobilizować ❤. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy z całego serca za pomoc ❤❤❤”

     • POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918/1919
      • POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918/1919

      • Jesienią 1918 r., w obliczu klęski państw zaborczych w I wojnie światowej, mieszkańcy Opalenicy bardzo aktywnie włączyli się w działalność mającą na celu polonizację naszego regionu.

       13 listopada 1918 r. powstała Rada Robotniczo-Żołnierska (utworzona z inicjatywy polskich żołnierzy przybyłych z Grodziska Wlkp.), równocześnie powstawały tzw. rady ludowe (opalenicka 14 listopada). Członkowie rad: w Buku, Grodzisku Wlkp. i Opalenicy utworzyli 17 listopada wspólną Powiatową Radę Ludową, do której wybory odbyły się 24 listopada 1918 r. Władysław Szukalski został przedstawicielem Opalenicy wybranym do Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który obradował w Poznaniu w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 r.).

       Rady kontrolowały aparat państwowy i samorządowy, opiekowały się powracającymi z frontu żołnierzami, zajmowały się działalnością służącą  spolszczeniu szkół. Burmistrzowi Alfredowi Gerlachowi przydzielono 2 doradców – Polaków.

       Najważniejszym  punktem strategicznym miasta był dworzec kolejowy, utworzono tutaj punkt sanitarny oraz żywieniowy dla wracających z wojny żołnierzy. Jednocześnie starano się odbierać broń i amunicję wojskowym.

       27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie w Poznaniu, które następnie objęło swym zasięgiem Wielkopolskę. W Opalenicy natychmiast zawiązał się Komitet Werbunkowy. Przystąpiono również do tworzenia kompanii opalenickiej, której dowództwo objął Edmund Klemczak. Powstańcy z Ziemi Opalenickiej złożyli przysięgę 1 stycznia 1919 r. Natomiast już 2 stycznia 1919 r. rozpoczął się szlak bojowy kompanii.

       Nowy Tomyśl zajęto bez walki w nocy z 2 na 3 stycznia. Kompania znalazła się na linii frontu zachodniego, którego główne działania obejmowały Zbąszyń – ważny węzeł kolejowy.

       Pierwsze walki o Zbąszyń stoczono 4 i 5 stycznia przy współudziale powstańców z Bukowca i Chobienic. Plan, zakładający  zdobycie miasta, nie powiódł się jednak, dlatego konieczne było zgrupowanie  w tym rejonie większych sił powstańczych. Ppor. Kazimierz Zenkteller stanął na czele V Okręgu Wojskowego, w skład którego wchodzili powstańcy z powiatu grodziskiego – w tym i z Opalenicy.

       Kompania opalenicka powróciła jednak na kilka dni do rodzinnego miasta, a po raz drugi wyruszyła w kierunku Zbąszynia 10 stycznia 1919 r. Walkę o Zbąszyń stoczono 11 stycznia, ale również bezskutecznie. Opaleniczanie nacierali na Zbąszyń od północy, mieli zdobyć Strzyżewo, dworzec zbąszyński oraz mączkarnię. Jednak nie odnieśli sukcesu. Nastąpił odwrót wojsk powstańczych spod Zbąszynia. W drugiej połowie stycznia dokonano reorganizacji oddziałów walczących pod Zbąszyniem.

       Inne walki, w których uczestniczyła kompania opalenicka rozegrały się: 17 i 30 stycznia oraz 9 lutego. Udział opaleniczan w powstaniu zakończył się wraz z zaprzestaniem walk na froncie zachodnim.

       W 1922 r. został ufundowany pomnik – pierwszy w Wielkopolsce, upamiętniający powstańców wielkopolskich. Odsłonięto go 14 maja, a zniszczony został w 1939 r. przez niemieckich okupantów. Wypisano na nim nazwiska 6 poległych powstańców z Opalenicy. Upamiętnieni są tam: Jan Antkowiak, Stefan Bereszyński, Jan Finc, Jan Haładuda, Tomasz Ignyś, Antoni Kozak.

       Pomnik nagrobny poległych powstańców na opalenickim cmentarzu uroczyście odsłonięto i poświęcono 3 sierpnia 1924 r. W kwaterze do 1929 r. pochowano 6 osób, pomnik ten również został zniszczony podczas II wojny światowej.

        Jednakże w roku 1958 postawiono nowy, na którym w dolnej części dodano nazwiska 6 powstańców zamordowanych w latach 1939-1945.

       Pierwszym poległym w powstaniu wielkopolskim mieszkańcem Opalenicy był Antoni Kozak (1898-1919). Ten młody człowiek ożenił się 20 maja 1916 r. z Barbarą Ochlińską, a już 3 stycznia 1919 r. wstąpił do kompanii opalenickiej i wyruszył z Nowego Tomyśla na Zbąszyń, by wziąć udział w ataku.  Na początku stycznia 1919 r., mając zaledwie 21 lat i żonę w ciąży, zaciągnął się do powstańczej kompanii opalenickiej dowodzonej przez Edmunda Klemczaka. Poległ w nieudanym ataku na dworzec w Zbąszyniu 5 stycznia 1919 r., około godziny 4 nad ranem. Uroczysty pogrzeb z udziałem powstańczej, opalenickiej orkiestry dętej, powstańców – towarzyszy walki, a także mieszkańców miasta odbył się dwa dni po jego śmierci. Na tablicy upamiętniającej poległych w powstaniu opaleniczan, jest wymieniony jako pierwszy.

       Po odzyskaniu niepodległości władze Opalenicy w 1923 r. nazwę ulicy Ticza Bara w centrum miasta zmieniły na Powstańca Kozaka, a ulicę Michorzewską na 5 Stycznia, upamiętniającą dzień walki opaleniczan na froncie zbąszyńskim. Nazwy te przetrwały do dziś.

       W roku 1924, dzięki ofiarności rodzin powstańczych, ufundowano, odsłonięto i poświęcono pomnik. Napis na białej marmurowej płycie głosił: „Cześć bohaterom poległym za wiarę i ojczyznę pod Zbąszyniem w roku 1918-1919”. Tablica przetrwała w ukryciu II wojnę światową i w 1997 r. została umieszczona na frontonie budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie.

       W 1958 r. na miejscu zniszczonego przez Niemców pomnika postawiono nowy. Upamiętnia on fragment historii miasta i nazwiska opaleniczan. Kontynuatorem pamięci o pierwszym poległym mieszkańcu oraz o udziale przedstawicieli naszej małej ojczyzny w zrywie niepodległościowym jest opalenickie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, działające w naszym środowisku od wielu już lat, z którego inicjatywy w 95. rocznicę powstania wielkopolskiego na budynku ówczesnej restauracji „Staromiejska”, przy ul. Powstańca Kozaka umieszczono pamiątkową tablicę z napisem: ,,Poległ 5 stycznia 1919 roku w bitwie o Zbąszyń jako pierwszy powstaniec kompanii opalenickiej. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości, spoczywa w kwaterze powstańców wielkopolskich na opalenickim cmentarzu”. Poniżej widnieje data odsłonięcia tablicy: 5 stycznia 2014 roku.

        

       *grafika pobrana w dniu 27.12.2023 ze strony https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-dzien-zwycieskiego-powstania-wielkopolskiego---103-rocznica-wybuchu-powstania-wielkopolskiego

     • RADOŚĆ Z POMAGANIA - WYNIKI
      • RADOŚĆ Z POMAGANIA - WYNIKI

      • Kochani!!!

       10447,12 zł

       TAK, TO JEST WYNIK ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W OPALENICY DZIESIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI SIEDEM ZŁOTYCH I 12 GROSZY

       Niesamowite! Jesteście wspaniali!

       Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce :)

       Dziękujemy za każdą wpłatę, za każdą złotówkę! Niesamowite, że tylu uczniów, z tak wielu klas, zaangażowało się w zbiórkę! Dziękujemy Wychowawcom, Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom, zaprzyjaźnionym sklepom, zakładom i wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce

       Dobro powraca i na pewno wróci do Was ze zdwojoną siłą!

       Zebraną sumę podzielimy na 2 części. Jedną część przekażemy dla Łukasza chorego na złośliwego raka mózgu. Drugą część przeznaczymy, by ulżyć w cierpieniu chorym, zranionym przez człowieka zwierzaczkom (w tym roku część na zwierzaczki podzieliliśmy na 2 części dla dwóch piesków) .

       A oto ostateczne wyniki

       • Klasa 1A BS – 89,92 zł
       • Klasa 1B BS - 180 zł
       • Klasa 1C BS - 76 zł
       • Klasa 1A LO – 77,60zł
       • Klasa 1B LO - 300 zł
       • Klasa 1C LO - 360 zł
       • Klasa 2A LO - 460 zł
       • Klasa 2B LO - 160 zł
       • Klasa 2C LO - 125,44 zł
       • Klasa 2D LO – 142 zł
       • Klasa 2E LO - 130 zł
       • Klasa 3A LO - 225 zł
       • Klasa 3B LO - 180 zł
       • Klasa 3E LO – 78 zł
       • Klasa 4B LO – 310 zł
       • Klasa 4D LO - 330 zł
       • Klasa 1TL1 – 245 zł
       • Klasa 1TL2 – 243,50 zł
       • Klasa 2TI – 59 zł
       • Klasa 2TL – 240 zł
       • Klasa 3TI – 200 zł
       • Klasa 3TL – 480 zł
       • Klasa 5TIL – 81 zł
       • Nauczyciele (którzy nie posiadają swoich klas) - 277, 24 zł
       • Rodzic z klasy 1TL2 – 100 zł
       • Na jarmarku pojawiło się też stoisko ze świątecznymi wypiekami , które powstało specjalnie na okoliczność zbiórki; udało się zebrać – 1437, 79 zł
       • Puszka pojawiła się również podczas Jasełek – 312,71 zł

       Puszki pojawiły się też w zaprzyjaźnionych sklepach i firmach.

       • Wulkanizacja EL – GUM BIS Anna Świątkowska ( Buk) – 1606,59 zł
       • Auto – Serwis Grzegorz Skorliński ( Wojnowice) – 900, 50 zł
       • Piekarnia Bukowska – Wojciech Szczęsny ( Opalenica ) – 327,44 zł
       • Żabka , ul. Słoneczna w Dąbrówce – 125,90 zł
       • Sklep Noma ( Opalenica) – 121,13 zł
       • Żabka Junikowo , ul. Malwowa – 91 zł
       • ZAK ( Buk) – 86,07 zł
       • Cho no tu ( Porażyn ) – 51,56 zł
       • Piekarnia pod Strzechą ( Opalenica) – 31,80 zł
       • Galeria Zieleni –skleo zoologiczno – ogrodniczy ( Opalenica) – 27 zł
       • Sklep spożywczy – Sławomir Chwirot – 50,20 zł
       • F.H. U. Diament – 52zł
       • Mentor Wypożyczalnia Samochodów ( Pniewy) – 75,63 zł

       Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
       Za bezinteresowną chęć czynienia dobra.
       Za pomoc i życzliwość

       - DZIĘKUJEMY !

       Może radość z faktu, że komuś pomogliśmy będzie najlepszym prezentem dla każdego z nas na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia…..

       Szczególne podziękowania należą się młodzieży, która bardzo zaangażowała się podczas zbiórki. A są to: Julia Jędrzejczak, Julia Napierała, Martyna Piskorska, Oliwia Kruszona, Natasza Wieczorek, Zuzanna Pracharczyk, Amelia Szewczak, Ada Woźniak, Wiktoria Stachowiak, Roksana Kluczyńka, Adam Krupa, Oliwia Stefańska, Maria Zimmer, Zofia Knapczyk, Zofia Hoffa, Julia Stefańska, Marcin Świątkowski i Marcel Maniecki.

       Elżbieta Mortka
       Małgorzata Szukała

        

        

       DLA ŁUKASZKA - 5223,56 ZŁ - OD ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY

       Łukasz ma jednego z najbardziej złośliwych guzów mózgu... Choć 19 listopada obchodził jedenaste urodziny, przeszedł już więcej niż niejeden dorosły. Jest wojownikiem z oddziału onkologii. Zapytany o życzenie urodzinowe, Łukaszek powiedział, że chce po prostu być zdrowy... Wiemy, że również na Święta życzy sobie przede wszystkim tego... Łukaszowi przekazaliśmy 5223,56 zł. Kochany Łukaszku cała szkoła trzyma za Ciebie kciuki i życzy Ci zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

        

       DLA RABENA - 2612 ZŁ - OD ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY FUNDACJA TYMCZASOWA KANAPA

       Raben to już stary pies. Jest w Fundacji piąty rok i pewnie zostanie tam do samego końca, bo nikt nie chce chorego psa. Raben trafił do fundacji w tragicznym stanie. Jego skóra to była jedna boląca skorupa.......Na leczenia Rabena przekazaliśmy 2612 zł.

        

       DLA LIMONKI - 2612 ZŁ - OD ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY FUNDACJA TYMCZASOWA KANAPA

       "By dalej być bezpieczna

       Nikt się nią nie interesował, nikt nie zwracał uwagi na to ze stoi na łańcuchu, nie może bronić się przed innymi psami uciec.. rodziła co cieczkę, jeść dostała albo i nie bo alkohol dla „właściciela” był sprawa pierwszorzędna!

       Wszyscy przechodzili obok, ale nikt nie zareagował! Do czasu!
       Limonka została przez Nas odebrana, dostała własne imię, pełny brzuszek! Nie będzie już rodziła!
       Zbieramy na jej hotelik.. by dalej mogła być bezpieczna."

        

        

       https://www.siepomaga.pl/wplata/qRSqegxQ?fbclid=IwAR34bahQbO-rdmIoZpZ5PlMQ5jbE8IW8p1scaMpDD5i-EQpOUfWYpxNwVSY

       https://www.ratujemyzwierzaki.pl/wplata/mGUMj9L1?fbclid=IwAR31qPFV5Vjra8iUDzdViUeoGV8vPe4Ua8bHYMoMMxkBqJSIsGpMRtx6aps

     • JASEŁKA 2023
      • JASEŁKA 2023

      • Boże Narodzenie dosłownie ożyło w naszej szkole dzięki jasełkom przygotowanym przez naszych utalentowanych uczniów i reżysera - księdza Mateusza Frąckowiaka!

       W poniedziałek i we wtorek w gościnnych progach CKiB w Opalenicy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w niezwykłym przedstawieniu bożonarodzeniowym, które nie tylko przywołało w nas radość i wzruszenie, ale również przypomniało o istocie Świąt Bożego Narodzenia.

       Młodzi artyści, uczniowie różnych klas ze wszystkich typów szkół w ZS w Opalenicy wraz z reżyserem przedstawienia, przeprowadzili widzów (uczniów, nauczycieli, a także opalenicką społeczność) przez Nazaret, pałac Heroda, dom Elżbiety i Zachariasza, trudy podróży do Betlejem, wreszcie ukazali cud narodzin Jezusa i gości, którzy składali mu hołd w betlejemskiej grocie.

       Dumni jesteśmy z naszych uczniów, którzy nie tylko świetnie się bawili na scenie, ale także pokazali nam, jak ważne są wartości rodzinne, solidarność i radość dzielenia się z innymi.

       Dziękujemy księdzu za zaangażowanie, kreatywność i duchową głębię, jaką wnosi do naszej szkolnej społeczności. Jego praca i zaangażowanie uczniów sprawiły, że atmosfera Świąt zagościła w naszych sercach jeszcze mocniej.

     • UDZIAŁ W WYKŁADACH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU
      • UDZIAŁ W WYKŁADACH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

      • W piątek 15.12.2023 klasa 1. technikum logistycznego wzięła udział w wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tematem wykładów były: Innowacje opakowaniowe - teraźniejszość, przyszłość, rozszerzona rzeczywistość oraz Skąd wiemy, czego chce konsument? Badania marketingowe w zarządzaniu produktem. Uczniowie byli bardzo zainteresowani wiedzą z tego zakresu i z wielkim zaciekawieniem wysłuchali wykładów. Zdobyta wiedza z pewnością przyda im się na najbliższych zajęciach z przedmiotów logistycznych.

     • OSTATNIE PRZYPOMNIENIE O ZBIÓRCE CHARYTATYWNEJ
      • OSTATNIE PRZYPOMNIENIE O ZBIÓRCE CHARYTATYWNEJ

      • Przypominamy o zbiórce charytatywnej. Jesteśmy już prawie na finiszu
       Dziękujemy tym klasom, które już wpłaciły :)

       W tym roku zbieramy dla Łukasza, który ma agresywnego guza mózgu. 19 listopada Łukasz obchodził swoje jedenaste urodziny. Ze łzami w oczach oznajmił, że nie chce prezentu, chce być tylko zdrowy...Myślę, że Łukasza podniósłby na duchu fakt, że młodzież, ten raz w roku, w okresie przedświątecznym zatrzymała się na chwilę i wsparła Jego leczenie.....

       Część uzyskanego dochodu oddamy także na potrzeby wybranego schroniska dla zwierząt. Po zakończonej zbiórce ogłosimy oczywiście jej wyniki.

       pozdrawiamy,
       Elżbieta Mortka
       Małgorzata Szukała
       Młodzież Zespołu Szkół w Opalenicy

     • SPORTOWE SUKCESY OLIWIERA SIUDY UCZNIA ZS W OPALENICY
      • SPORTOWE SUKCESY OLIWIERA SIUDY UCZNIA ZS W OPALENICY

      • Oliwier Siuda, uczeń klasy 4B Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy, od dziecka interesuje się sportem. Od kilkunastu lat trenuje piłkę nożną. Od lutego 2023 roku dołączył do młodzieżowej drużyny U-19 Red Dragons Pniewy, a obecnie jest już w pierwszej drużynie tego samego klubu. Pomaga również młodszym kolegom w Centralnej Lidze Juniorów U–19. Oliwier 9 września 2023 r. zaliczył debiut w meczu ekstraklasy przeciwko AZS Darkomp Wilanów. Pomimo że Oliwier dołączył do zespołu stosunkowo niedawno, zagrał już 7 meczy w FOGO Futsal Ekstraklasie. W ostatnim meczu z Rekordem Bielsko - Biała rozegranym 2 grudnia 2023 roku zaliczył asystę przy 100. trafieniu Adriana Skrzypka. Następnego dnia - 3 grudnia br. – w meczu Centralnej Ligi Juniorów strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty w meczu z LZS Dragon Bojano. Mecz ten drużyna Oliwiera wygrała 9:3.

       Przy tej okazji warto przypomnieć, że w lutym Oliwier wraz z zespołem Red Dragons Pniewy zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w futsalu do lat 19.

       Red Dragons Pniewy bardzo często na swojej stronie wypowiada się bardzo pochlebnie o swoim nowym zawodniku, a naszym uczniu.

       Oliwierze! Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!!!

        

       Elżbieta Mortka

     • PIERWSZE MIEJSCE NIKODEMA NOWICKIEGO Z KLASY SŁUŻB MUNDUROWYCH W MISTRZOSTWACH EUROPY W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU
      • PIERWSZE MIEJSCE NIKODEMA NOWICKIEGO Z KLASY SŁUŻB MUNDUROWYCH W MISTRZOSTWACH EUROPY W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU

      • Nikodem Nowicki, uczeń klasy służb mundurowych - 1B LO w Opalenicy - odnosi coraz większe sukcesy w brazylijskim jiu-jitsu. Miło nam poinformować, że na początku grudnia wywalczył 1. miejsce w Mistrzostwach Europy właśnie w tej dyscyplinie. Mistrzostwa rozegrane zostały w hali widowiskowo - sportowej ZS im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Serdecznie gratulujemy!!! To pierwsze takie zawody w Polsce dla dzieci i młodzieży.

       Klub Nikodema Gold Crew zajął również najwyższe miejsce na podium drużynowym. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w listopadzie 2023 roku na Mistrzostwach Polski w jiu-jitsu w Warszawie zdobył wysokie 2. miejsce.

       Teraz Nikodem przygotowuje się do Mistrzostw Europy w grapplingu, które odbędą się 3 lutego 2024 roku w Warszawie.

       Nikodemie! Jeszcze raz gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!!

        

       Elżbieta Mortka

     • RADOŚĆ Z POMAGANIA NA JARMARKU ŚWIĄTECZNYM W OPALENICY
      • RADOŚĆ Z POMAGANIA NA JARMARKU ŚWIĄTECZNYM W OPALENICY

      • W sobotę, 9 grudnia, uczniowie Zespołu Szkół wraz ze swymi opiekunami, aby rozszerzyć zbiórkę charytatywną organizowaną w szkole pod hasłem Radość z Pomagania, zorganizowali sprzedaż domowych wypieków podczas 8. Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opalenicy.

       Na stoisku znalazły się przepyszne słodkości, które mieszkańcy mogli zakupić, wspomagając zbiórkę. Zebrane pieniądze zostaną przekazane dla jedenastoletniego Łukasza chorego na złośliwego raka mózgu. Część zebranej kwoty przeznaczona będzie także na potrzeby wybranego schroniska dla zwierząt.

       Wielkie podziękowania należą się uczennicom z klasy 1B LO (Wiktoria Kaczmarek, Weronika Olender - Fila, Sara Jarosik), 2TL (Dagmara Kruszona), 3A LO (Martyna Piskorska, Oliwia Kruszona, Julia Jędrzejczak, Julia Napierała, Natasza Wieczorek) oraz 4BLO (Wiktoria Stachowiak, Roksana Kluczyńska). Dziewczyny, mimo zimna, dzielnie przygotowały stoisko, a później zajęły się sprzedażą wypieków.

       Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wsparli naszą zbiórkę. O ostatecznym rezultacie akcji poinformujemy po jej zakończeniu; Radość z Pomagania teraz przenosi się bowiem do klas Zespołu Szkół w Opalenicy.

        

       Elżbieta Mortka

     • KONKURS UCZEŃ W AKCJI ROZSTRZYGNIĘTY
      • KONKURS UCZEŃ W AKCJI ROZSTRZYGNIĘTY

      • W dniu dzisiejszym (14.12.2023r.) w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, pana Mateusza Gałganka, zastępcę dyrektora oraz pana Henryka Pasikowskiego, specjalistę ds. współpracy z rzemieślnikami oraz pracodawcami. Okazją do spotkania stało się wręczenie nagrody naszemu uczniowi Antoniemu Górce z klasy 1tl za zdobycie 3. miejsca w konkursie fotograficznym UCZEŃ W AKCJI. Inni uczniowie biorący udział w konkursie oraz opiekun otrzymali pamiątkowe dyplomy.

     • „NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ NA ZIEMI JEST CZŁOWIEK”
      • „NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ NA ZIEMI JEST CZŁOWIEK”

      • W przededniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka uczniowie Zespołu Szkół w Opalenicy wzięli udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International – największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka.

       Wydarzenie to pozwoliło młodzieży na zajęcie własnego stanowiska w słusznej sprawie, jaką jest obrona praw człowieka. W tym roku młodzież wraz z nauczycielami pisała listy w obronie tych, którzy odważnie przeciwstawiali się łamaniu praw człowieka, a teraz sami potrzebują wsparcia.

       Młodzieży zaangażowanej w akcję przyświecały słowa patrona opalenickiego liceum ogólnokształcącego, kard. Stefana Wyszyńskiego: „Prawo do wolności trzeba zachować i ochronić, a przez to obronić godność człowieka jako istoty rozumnej i wolnej; trzeba umieć się poświęcać i składać ofiary.”

       Maraton Pisania Listów to wydarzenie, które w naszej szkole odbywa się cyklicznie od kilku lat. W tym roku miało szczególny charakter ze względu na obchody jubileuszu 30-lecia Liceum Ogólnokształcącego. Młodzież napisała łącznie 72 listy. W akcji wzięli udział przedstawiciele wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Opalenicy: 1C LO, 2B LO, 4A LO, 4TL, 5TIL, 1B BS, 1C BS.

       Sprawcami całego zamieszania byli nauczyciele: Anna Czerwiec, Małgorzata Kurek, Natalia Walaszczyk i Mariusz Stachowski.

        

       Mariusz Stachowski

     • PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE
      • PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE

      • „Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać" – powiedział Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, który jest patronem naszego liceum od 1997 roku. Taki patron zobowiązuje do szczególnych działań zwłaszcza, że obchodzimy 30 – lecie istnienia szkoły. Jednym z „30 wyzwań na 30 – lecie" jest podejmowanie działań, które mają na celu różnorodne formy pomocy. Dlatego też w naszej szkole zorganizowana została akcja zbiórki książek pod hasłem „Podaruj książce drugie życie". W przedsięwzięcie, które trwało przez cały październik, zaangażowała się społeczność naszej szkoły. Zebraliśmy dużo pięknych i ciekawych książek, które zostały podzielone na pozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a następnie przekazane do bibliotek w różnych placówkach m.in. Niepublicznej Szkole Podstawowej i Szkole Branżowej I st. w Chraplewie oraz Przedszkolu im. Janka Wędrowniczka w Wąsowie Oddział w Chraplewie. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele osób sięgnie po książki zebrane w naszej szkole, a czytając, poszerzy swoje horyzonty i zainspiruje się do pozytywnych zmian we własnym życiu.

       Akcja została bardzo ciepło przyjęta przez obdarowanych, a dowodem tego jest okolicznościowy dyplom z podziękowaniami dla naszej szkoły. Zamierzamy kontynuować takie akcje w przyszłości, gdyż czytanie jest kluczem do sukcesu, rozwija kreatywność i pogłębia wiedzę. Badania dowodzą, że jeśli uczeń lubi czytać i czyta dla przyjemności, po prostu sięga po książki, to ma to większy wpływ na jego sukces edukacyjny, dlatego – jeśli kupiłeś (-łaś) książkę, przeczytałeś (-łaś), daj jej drugie życie – przekaż dalej, bo warto. „Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym." – mawiał obrońca praw ludzi i niekwestionowany autorytet moralny – patron naszego liceum.

       Anna Czerwiec