• Nasz profil

    • Nasz profil

    •  Szkoła wielu możliwości! Szkoła otwartych umysłów! Szkoła poszerzanych

     horyzontów! Szkoła ciekawa świata! Szkoła zaspokajająca Twoje potrzeby

     intelektualne, duchowe i fizyczne! Szkoła, która pomaga wznieść się ponad

     przeciętność i schematy! Szkoła, która odkrywa nowe drogi! Taką szkołą chcemy

     się stawać wraz z Tobą! Twórz ją z nami!

      

     Zespół Szkół w Opalenicy to szkoła, która łączy tradycję i nowoczesne spojrzenie

     na kształcenie młodzieży. Jest otwarta na świat i nowe możliwości. Absolwenci

     szkół podstawowych mogą podjąć naukę w klasach liceum ogólnokształcącego,

     technikum i branżowej szkoły I stopnia.

      

     Chcemy zapewnić naszym uczniom dobre wykształcenie, które pozwoli im

     w przyszłości wybrać atrakcyjne kierunki studiów i satysfakcjonującą pracę.

      

     Kładziemy nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych (rozwój języka

     ojczystego, języków obcych, zdolności matematycznych, umiejętności uczenia

     się itp.) tak istotnych we współczesnym świecie, w którym sukces zawodowy

     i prywatny stanowi miarę szczęścia człowieka.

      

     Mamy ambicję, aby szkolne życie naszych wychowanków toczyło się w przyjaznej

     atmosferze, we współpracy z życzliwymi i kompetentnymi nauczycielami, którzy

     potrafią zmotywować uczniów do działania.

      

     O wysokim poziomie kształcenia świadczą sukcesy osiągane nie tylko na

     egzaminach maturalnych i zawodowych, ale także w różnego rodzaju konkursach.

      

     Efektywnej i przyjaznej nauce sprzyja także odnowione wnętrze głównych części

     szkolnego budynku oraz nowocześnie wyposażone sale lekcyjne.

      

     Ponadto motywujemy młodzież do uczestnictwa w kulturze wysokiej

     i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, co jest równie ważną rolą szkoły,

     jak kształcenie i przygotowanie do egzaminów.

      

     Zespół Szkół w Opalenicy to placówka, z którą warto związać swoją przyszłość.