• ZAWODY

    • Lista zawodów

    • Automatyk

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
     - montowanie układów automatyki przemysłowej;
     - uruchamianie układów automatyki przemysłowej;
     - obsługa układów automatyki przemysłowej.

     Blacharz samochodowy

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy po ukończeniu edukacji będzie
     przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
     - naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
     - zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

     Cukiernik

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - obsługiwania maszyn i urządzeń stosownych w produkcji wyrobów cukierniczych;
     - sporządzania półproduktów cukierniczych;
     - sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
     - dekorowania wyrobów cukierniczych.

     Dekarz

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
     - wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
     - wykonywania odwodnień połaci dachowych;
     - wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

     Elektromechanik

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
     - obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego.

     Elektromechanik pojazdów samochodowych

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
     - diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
     - napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

     Elektryk

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
     - montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

     Fotograf

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - przygotowania planu zdjęciowego;
     - rejestrowania obrazu;
     - obróbki i publikowania obrazu.

     Fryzjer

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
     - wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
     - wykonywania strzyżenia włosów;
     - wykonywania stylizacji fryzur.

     Kelner

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
     - wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
     - rozliczania usług kelnerskich.

     Kucharz

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - przechowywania żywności;
     - sporządzania potraw i napojów;
     - wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

     Lakiernik samochodowy

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik samochodowy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

     - przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
     - nanoszenia powłok lakierniczych;
     - renowacji powłoki lakierowanej;
     - kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczyc

     Magazynier-Logistyk

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - przyjmowania i wydawanie towarów z magazynu;
     - przechowywania towarów;
     - ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
     - prowadzenia dokumentacji magazynowej.

     Mechanik - monter maszyn i urządzeń

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
     - obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
     - instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

     Mechanik pojazdów samochodowych

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po ukończeniu
     edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - diagnozowania pojazdów
     samochodowych;
     - obsługi pojazdów samochodowych;
     - napraw pojazdów samochodowych.

     Monter sieci i instalacji sanitarnych

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;
     - wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
     - wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
     wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
     - wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

     Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - montowania systemów suchej zabudowy;
     - wykonywania robót malarskich;
     - wykonywania robót tapeciarskich;
     - wykonywania robót posadzkarskich;
     - wykonywania robót okładzinowych.

     Murarz-tynkarz

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

     - wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
     - wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
     - wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
     - wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

     Operator obrabiarek skrawających

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
     - wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
     - wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

     Piekarz

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich; 
     - sporządzania półproduktów piekarskich; 
     - dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie; 
     - przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa; 
     - obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

     Rolnik

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

     - wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
     - wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
     - prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     - prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

     Sprzedawca

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; 
     - wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

     Stolarz

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 
     - wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
     -wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

     Ślusarz

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - wykonywania elementów maszyn i urządzeń; 
     - naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; 
     - wykonywania połączeń; 
     - konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

     Tapicer

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer po ukończeniu edukacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     - wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich; 
     - wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych; 
     - wykonywania usług tapicerskich.