• Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

    • Pedagog szkolny: Romana Albrecht

    • Pedagog szkolny to osoba, której zadaniem jest uzupełnienie, pogłębienie i rozszerzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkoły, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (np. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinnie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).

      

     Drogi Uczniu zawsze możesz się do mnie zwrócić kiedy:

     • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, bądź czujesz się samotny,
     • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
     • nie potrafisz porozumieć się z rodzicem, nauczycielem czy kolegami z klasy,
     • masz problemy rodzinne,
     • chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz jak to zrobić,
     • masz problemy z uzyskaniem pozytywnych ocen, jesteś uczniem drugorocznym,
     • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia,
     • chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać,
     • masz ciekawy pomysł, którym chcesz się podzielić,
     • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

      Szanowni Rodzice, skontaktujcie się ze mną gdy: 

     • niepokoi Was zachowanie dziecka,
     • zauważacie u dziecka problemy w uczeniu się, w funkcjonowaniu w szkole i w domu,
     • chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach,
     • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
     • macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się po pomoc.

     Kontakt

     Kontakt z pedagogiem poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę służbową romana.albrecht@zs-opalenica.pl, a także telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

      

    • Psycholog szkolny: Daria Jankowska

    • Psycholog szkolny realizuje zadania związane z bieżącym wsparciem adresowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli. Psycholog zajmuje się także diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów, a także szeroko rozumianą profilaktyką. Kolejnym zadaniem jest interwencja w sytuacjach kryzysowych.

     Kontakt

     Kontakt z psychologiem poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz pocztę służbową: daria.jankowska@zs-opalenica.pl, a także telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

      

   • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Tomyślu:

   •  

    ul. Emilii Sczanieckiej 1,
    64-300 Nowy Tomyśl

    Telefon:
    61 44 23 436

    Faks:
    61 44 23 436

    Telefon komórkowy:
    +48 515 284 973

    http://www.pppnt.com.pl

   • Informacja o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych

   • Informacja o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

    W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

    Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.