• Termin prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego

    • Termin prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego

    • Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej oddziału mistrzostwa sportowego – piłka nożna odbędzie się dnia 03.06.2024 r. o godzinie 17:00 w Opalenicy ul. Parkowa 48.

     Osoby, które nie złożą do szkoły wymaganych dokumentów (wniosku o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym, orzeczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego stan zdrowia kandydata, umożliwiający podjęcie nauki w oddziale mistrzostwa sportowego o specjalności piłka nożna oraz zgody obojga rodziców na przyjęcie i uczęszczanie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego) nie zostaną dopuszczone do prób sprawności fizycznej 3 czerwca 2024 r., co oznacza, że nie wezmą udziału w procesie rekrutacji.

     Drugi termin próby sprawności fizycznej, dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie – 01.07.2024, godzina 17:00.