• Cyberbezpieczeństwo

   • Cyberbezpieczeństwo

   • Skuteczne sposoby zabezpieczania się przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni

    (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa):

    • zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów prowadzony na witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym: https://www.cert.pl/ouch/
    • poradniki na witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, które przybliżają problematykę cyberbezpieczeństwa oraz ułatwią wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/edukacja
    • publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa: https://www.cert.pl/
    • strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: https://stojpomyslpolacz.pl/stp/

    Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa: https://incydent.cert.pl/ 

    Cyberbezpieczeństwo – zgodnie z obowiązującymi przepisami to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.