• PRAKTYKA ZAWODOWA

   • Praktyka zawodowa

   • Praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych dla uczniów technikum organizowana jest przez szkołę w zakładach pracodawców i odbywa się na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem szkolącym.

    Zgodnie z ramowym planem nauczania, zawartym w programie dla techników (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół), przyjmuje się następującą zasadę organizowania praktyk zawodowych: uczniowie kształcący się 5-letnim technikum o zawodach technika logistyka i technika informatyka, odbywają praktykę zawodową w klasie trzeciej i czwartej w łącznym wymiarze 8 tygodni (po 4 tygodnie w każdej klasie).

    Szczegółowe terminy praktyk zawodowych na dany rok szkolny dla uczniów technikum ustala kierownik szkolenia praktycznego.