• Aktualności

     • WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
      • WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

      • Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 9 lipca 2024 r. po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 9 lipca 2024 r. przy użyciu profilu zaufanego.

       Odbiór świadectw dojrzałości 09.07.2024 r. (wtorek) od godziny 12:00 do 14:00 w sali 106, a od 10 lipca 2024 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 08:00 - 15:00.

       Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości. Świadectwo może odebrać także inna osoba, posiadająca pisemne upoważnienie absolwenta szkoły.

      • INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY W SESJI LATO 2024

      • W terminie pomiędzy 3 - 9 lipca na terenie szkoły zdający mają możliwość wglądu do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi. W trakcie przeglądania nie wolno fotografować, filmować, wykonywać zrzutu ekranu i zapisywać wyświetlanych treści.

       Osoby, które są zainteresowanie taką możliwością muszą wcześniej skontaktować się poprzez dziennik LIBRUS lub pod nr telefonu 669 450 246 z kierownikiem szkolenia praktycznego – p. Justyną Mańką oraz umówić termin wglądu.