• Dostępność nauczycieli w szkole

      • Dostępność nauczycieli w szkole

      • Godziny dostępności nauczycieli w szkole dla rodziców i uczniów celem konsultacji obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

        Ze względu na usprawiedliwione nieobecności w pracy poszczególnych nauczycieli lub inne obowiązki służbowe, prosimy przed przybyciem na konsultację o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub bezpośredni kontakt z nauczycielem poprzez moduł wiadomości dziennika Librus celem upewnienia się, czy nauczyciel jest obecny w pracy i czy pełni we wskazanym terminie dyżur.