Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Irena Nawrocka

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół

mgr Ewa Adamczak

mgr Sabina Śmierzchalska

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Anna Batura

 

NAUCZYCIELE

Adamczak Ewa
doradca zawodowy

Albrecht Romana
pedagog, kompetencje społeczne i umiejętności pracy małych zespołów, organizacja prac małych zespołów, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe

Antkowiak-Kitta Zofia
matematyka, liczenie ma przyszłość

Augustyniak Ewelina
język polski

Banch-Bosa Dominika
język polski

Batura Anna
geografia, matematyka

Chłopek Małgorzata
matematyka

Czerwiec Anna
język polski

Dadaczyńska-Banach Grażyna
fizyka, chemia

Dąbrowski Andrzej
wychowanie fizyczne, basen, sportowe pozalekcyjne, edukacja dla bezpieczeństwa

Demel Małgorzata
język polski

Duda Katarzyna
język niemiecki

ks. Frąckowiak Mateusz
religia

Garczarek Monika
język niemiecki

Frąckowiak Paulina
muzyka, wiedza o kulturze

Grabowska Ewa
nauczyciel bibliotekarz

Guderian-Lossy Aleksandra
matematyka

Hałas Krzysztof
informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zaawansowana obsługa pakietu Office

Kaczmarek Grzegorz
informatyka, mechatronika, tworzenie i administrowanie bazami danych, montaż i konfigurowanie sieci komputerowych, bazy danych, sieci komputerowe

Kaczmarek Joanna
nauczyciel logopedii

Kasperek Jarosław
język niemiecki

Kątny Bartłomiej
informatyka, stanowisko komputerowe, strony i aplikacje internetowe, programowanie stron i aplikacji internetowych, tworzenie aplikacji internetowych, urządzenia techniki komputerowej

Klapa Bożena
...

Klockiewicz Iwona
język angielski,

Kołakowski Andrzej
język angielski, język obcy ukierunkowany zawodowo, posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Komin Ludmiła
geografia

Krzyśków Hanna
matematyka, liczenie ma przyszłość

Kurek Małgorzata
wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne

Leksowska Katarzyna
chemia, procesy chemiczne

Liebelt Sebastian
biologia

Lorenz Romana
język angielski

ks. Maciejak Karol
religia

Mańka Justyna
język niemiecki

Marchewka Piotr
język polski, religia

Michalska Justyna
historia, historia i społeczeństwo

Michalska Marzena
...

Mortka Elżbieta
historia, edukacja dla bezpieczeństwa, pierwsza pomoc

Mortka Małgorzata
historia, wiedza o społeczeństwie

Najdek Paweł
wychowanie fizyczne, biologia, przyroda, zajęcia rewalidacyjne

Napierała Karolina
język angielski

Napierała Zuzanna
język angielski

Nawrotek Magdalena
język angielski

Noworolnik Alina 
psycholog 

Rabiega Magdalena
język niemiecki, procesy magazynowe, organizacja prac magazynowych, procesy transportowe, zarządzanie zapasami

Roszkiewicz Tomasz
wychowanie fizyczne, informatyka, funkcjonowanie przedsiębiorstwa informatycznego

Rozworski Thomas
wychowanie fizyczne, basen

Sękowska-Kaczmarek Joanna
biologia

Skotarek Beata
biologia

Skrzypczak Agata
wychowanie fizyczne

Stachowski Mariusz
procesy magazynowo-spedycyjne, obsługa magazynów dystrybucji, funkcjonowanie centrów magazynowych i dystrybucji, zarządzanie magazynem, planowanie i organizacja procesów transportowych, planowanie i organizacja procesów spedycyjnych, realizacja procesów magazynowych

Strzelczyk Krzysztof
wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, prawoznawstwo

Szaroszyk-Socha Danuta
język polski, język angielski

Szukała Małgorzata
procesy magazynowo-spedycyjne, obsługa magazynów dystrybucji, funkcjonowanie centrów magazynowych i dystrybucji, zarządzanie magazynem, planowanie i organizacja procesów transportowych, planowanie i organizacja procesów spedycyjnych, realizacja procesów magazynowych

Śmierzchalska Sabina
nauczyciel bibliotekarz

Walaszczyk Natalia
język niemiecki, doradztwo zawodowe

Wencel Małgorzata
matematyka

Zawieja Iwona
wychowanie fizyczne, basen, sportowe pozalekcyjne

Zimna Mirosława
geografia

 Żybura-Jarosz Danuta
...

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Alina Walkowska
sekretarz szkoły

Honorata Najdek
sekretarz szkoły

Barbara Woźniak
pielęgniarka

Michał Kałek
administrator sieci

 


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Roman Ratajczak
starszy konserwator

Teresa Borowczyk

Małgorzata Dominiak

Hanna Roszkiewicz

Bernadeta Przybylska

Sabina Ratajczak