KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1.09.2022 r.

7.30 Msza św. w kościele św. Józefa

8.30  hala OSiR uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach. 

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022

3. Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023

4. Wiosenna przerwa świąteczna

06 – 11 kwietnia 2023

5. Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023

6. Egzamin maturalny

 

4 – 23 maja 2023 – część pisemna

10 – 23 maja 2023 – część ustna

 

deklaracja wstępna – 30 września 2022

deklaracjo ostateczna – 7 lutego 2023

 

7. Egzaminy zawodowe

styczeń/luty 2023

- poinformowanie uczniów o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego Formuła 2019 w bieżącym roku szkolnym w sesji letniej uczniów klasy 3 TL, 4 TIG, 4 TLG Technikum i uczniów klasy 3A i 3B Branżowej Szkoły I Stopnia - do 10 września 2022 (egzamin zawodowy lub czeladniczy)

- składanie deklaracji – do 09 września 2022 (dla zdających w sesji zimowej) F 2012

- składanie deklaracji – do 15 września 2022 (dla zdających w sesji zimowej) F 2017 i F2019

- egzamin pisemny – 10 stycznia 2023 Formuła 2012 i 2017, 10-14 stycznia 2023 Formuła 2019

- egzamin praktyczny – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE

 

czerwiec/lipiec 2023

- składanie deklaracji – do 01 lutego 2023 (dla zdających w sesji letniej) Formuła 2012-

- składanie deklaracji – do 07 lutego 2023 (dla zdających w sesji letniej) Formuła 2017 i Formuła 2019

- egzamin pisemny – 02 czerwca 2023 Formuła 2017, 02 – 07 czerwca 2023 Formuła 2019

- egzamin praktyczny – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE

8. Egzaminy poprawkowe

 21.08.2023 – poprawkowy egzamin maturalny – część ustna

 22.08.2023 – poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna

 28 – 29.08.2023 – egzaminy poprawkowe LO, TECHNIKM, BS

9. Praktyki zawodowe dla klas technikum

3 TL   
24 kwietnia – 19 maja 2023

10.  Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

28.04.2023 - klasy 4 LO i 4 TECH (na podbudowie gimnazjum)

23.06.2023 – dla pozostałych klas Zespołu Szkół

11.  Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2022 – Wszystkich Świętych

11.11.2022 - Narodowe Święto Niepodległości

06.01.2023 – Święto Trzech Króli

01.05.2023 – Święto Pracy

03.05.2023 – Narodowe Święto 3 – Maja

08.06.2023 – Boże Ciało

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

1. Dla klas 4 LO i 4 Technikum (na podbudowie gimnazjum). Klasyfikacja śródroczna

17.11.2022 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z              nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

25.11.2022 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o nieklasyfikowaniu

14.12.2022 – ustalenie ocen śródrocznych

2. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół Klasyfikacja śródroczna

22.12.2022 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania            

30.12.2022 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o nieklasyfikowaniu

18.01.2023 – ustalenie ocen śródrocznych

3. Dla klas 4 LO i 4 Technikum (na podbudowie gimnazjum). Klasyfikacja roczna

24.03.2023 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

04.04.2023 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o nieklasyfikowaniu

18.04.2023 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć  edukacyjnych oraz oceny z zachowania

21.04.2023 – ustalenie ocen rocznych

4. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół. Klasyfikacja roczna

19.05.2023 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

30.05.2023 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o nieklasyfikowaniu

13.06.2023 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć    edukacyjnych oraz oceny z zachowania                    

16.06.2023 – ustalenie ocen rocznych

SPOTKANIA Z RODZICAMI - ZEBRANIA

1. Informacyjno - organizacyjne

13.09.2022

godz. 17.30
zebranie z rodzicami wszystkich klas Zespołu Szkół

13.09.2022

godz. 18.30
zebranie Rady Rodziców Szkoły

2. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu

Obecni wszyscy nauczyciele

22.11.2022

godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 4 LO i 4 TECHNIKUM (na podbudowie gimnazjum)

godz. 17.30 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

03.01.2023

godz. 17.30
zebranie z rodzicami klas 1,2,3 LO, 1,2,3,4  TECHNIKUM, 1,2,3 BS

godz. 18.00 – 19.00
dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców klas 4 LO i  4 Technikum (na podbudowie gimnazjum) oraz  dla rodziców uczniów  pozostałych klas

28.03.2023

godz. 17.30 
zebranie z rodzicami klas 4 LO i 4 TECHNIKUM (na podbudowie gimnazjum)

godz. 17.30 – 19.00
dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas                   

23.05.2023 

godz. 17.30
zebranie z rodzicami klas 1,2,3 LO, 1,2,3,4 TECHNIKUM, 1,2,3 BS

godz. 18.00 – 19.00
dyżur pedagogiczny nauczycieli