Technik logistyk

Technik logistyk to zawód z przyszłością, dający duże możliwości na rynku pracy łączenia ze sobą transportu, sztuki negocjacji w logistyce z marketingiem oraz zarządzaniem działalnością logistyczną, przewozami krajowymi i międzynarodowymi. Młodzi logistycy to ludzie otwarci, energiczni i pomysłowi.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

  • geografia
  • język angielski