Profil służb mundurowych

Profil służb mundurowych to propozycja dla młodych, aktywnych ludzi. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje, biorąc udział w spotkaniach i ćwiczeniach z przedstawicielami służb mundurowych (straż, policja, wojsko) i uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa). Podnoszą swoje kwalifikacje podczas zajęć z pierwszej pomocy, a zainteresowani również podczas nauki pływania na basenie.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

  • geografia
  • język angielski