Profil społeczno-ekonomiczny

To profil dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzać swoje umiejętności językowe, a także w przyszłości studiować na kierunku geograficzno – turystycznym lub ekonomicznym. Dzięki współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczniowie będą mogli brać udział w projekcie skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

  • geografia
  • język angielski