Profil humanistyczny

Profil skierowany jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka i rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne.
To oferta dla przyszłych dziennikarzy, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, pracowników HR, oraz pozostałych humanistów.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

  • historia
  • język polski