Aktualności
Slider

„SŁOŃCE ŚWIECI DLA CIEBIE I DLA MNIE..”

W dniach 16-18 września młodzież z Zespołu Szkół w Opalenicy (3a liceum ogólnokształcącego, 3tl i 1 tl technikum logistycznego) wraz z opiekunami panią Anną Czerwiec, Małgorzatą Kurek i panem Mariuszem Stachowskim wzięła udział w wyjeździe integracyjnym nad malownicze Jezioro Chrzypskie.

Na sportowo i wesoło uczniowie klas spędzili czas w Łężeczkach. Był basen, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy oraz spacery po okolicy. Najwięcej jednak emocji wzbudziła nocna zabawa, prowadzona przez DJ IGORA, potańcówka ze śpiewami, która ujawniła talenty taneczne i wokalne.

W trakcie wyjazdu nie zabrakło również akcentów patriotycznych – zapalenia znicza pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę w Chrzypsku Wielkim oraz światełka do nieba, które upamiętniły ofiary września 1939 roku.  Uczniowie poznali dziedzictwo kulturowe odwiedzanych terenów – historię Chrzypska Wielkiego oraz parafii pw. Św. Wojciecha.

Wspólne posiłki oraz długie wieczory spędzane na rozmowach Były okazją do lepszego wzajemnego zrozumienia się uczniów z pedagogami z opalenickiego Zespołu Szkół.

A WIĘC WOJNA!!! WRZESIEŃ 1939.


We wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę bez wypowiedzenia wojny. Był to symboliczny początek II wojny światowej. 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym  zrealizowano  ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.  Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów  było zajęcie i  okupowanie  osamotnionej Polski.
Wzorem poprzednich lat młodzież Zespołu Szkół upamiętniła wydarzenia oraz pamięć poległych we wrześniu 1939 roku, organizując wystawę w holu szkoły. Odbyły się również zajęcia wychowawcze o w/w tematyce.
Pamięć o poległych młodzież uczciła również podczas gminnych obchodów upamiętniających 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej (1.09.2022) honorową asystą uczniów klas służb mundurowych oraz obecnością przedstawicieli społeczności szkolnej.

ZEBRANIE Z RODZICAMI 13.09.2022 R. GODZINA 17:30

Dnia 13.09.2022 o godzinie 17:30 w budynku szkoły odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas. Informacje o Sali, w której będzie odbywać się spotkanie z wychowawcą znajdziecie Państwo przy wejściu do szkoły.

Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają loginy i hasła do dziennika elektronicznego Librus.

Serdecznie zapraszamy!

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI 

Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz informację o wynikach egzaminów w sesji poprawkowej można odebrać od 09.09.2022 r. w sekretariacie szkoły.

SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN POPRAWKOWY

Do 15 września 2022 roku można składać do kierownika szkolenia praktycznego (gabinet 116) deklarację przystąpienia do poprawki egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023.

> Deklaracja


OBCHODY ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W ASYŚCIE OPALENICKIEJ MUNDURÓWKI

 1 września 2022 roku w Opalenicy odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Oprawę wojskową przygotowały, jak zawsze, klasy służb mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - klasa 2B i 3B.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych w kościele p.w. św. Mateusza. Po nabożeństwie, przy akompaniamencie Opalenickiej Orkiestry Dętej, nastąpił przemarsz na plac Piłsudskiego. Pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa na ręce uczniów klas służb mundurowych liczne delegacje złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i znicze. Wśród nich była delegacja z opalenickiego Zespołu Szkół. 

Elżbieta Mortka

„BO PIĘKNO NA TO JEST, BY ZACHWYCAŁO DO PRACY” (C. Norwid)
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZS W OPALENICY 

                1 września 2022 r. po dwumiesięcznej przerwie w Zespole Szkół w Opalenicy, podobnie jak w innych placówkach oświatowych w Polsce, znów zadźwięczał dzwonek. Społeczność szkolna zgromadziła się najpierw w kościele pw. św. Józefa w Opalenicy na mszy św., a po niej, o godz. 8:30 w hali OSiR. Tam, minutą ciszy uczczono pamięć poległych w czasie II wojny światowej oraz ofiary inwazji Rosji w Ukrainie.

Wśród uczniów, pedagogów i pracowników szkoły pojawili się na uroczystości także zaproszeni Goście: Burmistrz Opalenicy Pan Tomasz Szulc, Prezes Zarządu Akademii Piłkarskiej Reissa Pan Piotr Matecki oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy Pan Mateusz Skrobała. W trakcie powitania przez konferansjerów (L. Kasperczak oraz R. Szeszuła z kl. 3A LO) uhonorowani zostali przede wszystkim uczniowie dziewięciu oddziałów klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami: klasy licealne (1A – kl. humanistyczna z wychowawczynią Panią J. Michalską, 1B – kl. o profilu społeczno–ekonomicznym oraz profilu służb mundurowych z wychowawczynią Panią L. Komin, 1D – prozdrowotna z wychowawczynią Panią K. Leksowską, 1C – Oddział Mistrzostwa Sportowego z wychowawcą Panem J. Góreckim, 1E – Oddział Mistrzostwa Sportowego z wychowawcą Panem K. Brzezińskim), klasy technikum (1TI –  w zawodzie technik informatyk z wychowawczynią Panią I. Klockiewicz, 1TL – w zawodzie technik logistyk z wychowawczynią Panią M. Demel) oraz klasy Szkoły Branżowej I Stopnia (1ABS z wychowawcą Panem J. Kasperkiem, 1BBS z wychowawczynią Panią I. Zawieją).

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji LATO 2022 (Formuły 2017 i 2019) są dostępne dla zdających w Portalu Zdającego na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl

 Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będzie można odebrać z sekretariatu szkoły od 8 września 2022 roku.

OPALENICKA MUNDURÓWKA ZABEZPIECZAŁA BIEG OPALIŃSKICH

Uczniowie opalenickiej mundurówki od wielu lat angażują się w życie lokalnej społeczności organizując oprawy wojskowe podczas świąt patriotycznych, biorąc udział w imprezach charytatywnych, czy zabezpieczając imprezy sportowe. Mundurówki nie zabrakło również podczas jubileuszowego XXX Biegu Opalińskich. Razem z druhami z OSP i policją zabezpieczali ulice naszego miasta dla biegaczy. Dla młodzieży jest to środek wakacji, dlatego niektórzy uczniowie zrezygnowali w tym dniu ze swoich wakacyjnych planów, by pomóc przy tym przedsięwzięciu.

EGZAMIN MATURALNY - SESJA POPRAWKOWA

Egzamin maturalny odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w salach 108, 112 i 114.  Zdający zobowiązani są do wstawienia się w szkole godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ODDZIAŁU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Termin próby sprawności fizycznej w rekrutacji uzupełniającej do oddziału mistrzostwa sportowego: 11.08.2022 r., godzina 09:00

Próba sprawności będzie przeprowadzona na boiskach obiektu sportowego hotelu Remes, ul. Parkowa 48, 64 – 330 Opalenica.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
  a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
  ORAZ
  b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole i na stronie OKE), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.
 4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r godz. 9:00.
 5. Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

EGZAMINY POPRAWKOWE

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się:

 • 25.08.2022 r. (czwartek) - matematyka
 • 26.08.2022 r. (piątek) - j. polski, j. angielski, chemia, wiedza o społeczeństwie

 

 • Część pisemna - godz. 8.30
 • Część ustna - godz. 10.00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W ZS W OPALENICY
 

Upływają właśnie ostatnie chwile roku szkolnego 2021/2022 – tak 24 czerwca 2022 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego Zespołu Szkół w Opalenicy rozpoczęła swoje przemówienie Dyrektor ZS w Opalenicy Pani Irena Nawrocka. W przemówieniu wspominała miniony rok szkolny oraz dziękowała uczniom trzecich klas Szkoły Branżowej, którzy tego dnia, z rąk wychowawców – Zofii Anktkowiak-Kitty (kl. 3ABS), Iwony Zawiei (3BBS) i Iwony Klockiewicz (3CBS) – odebrali świadectwa ukończenia „branżówki”. Oczywiście słowa podziękowań skierowała Pani Dyrektor także do dyrektorów, wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pracodawców, którzy brali czynny udział w procesie kształcenia absolwentów szkoły branżowej. Słowa podziękowania i życzenia udanych wakacji skierował też do całej szkolnej społeczności Zastępca Burmistrza Opalenicy Paweł Jakubowski.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI 

Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca br. (udostępnienie wyników pomiędzy 8.30 a 10.00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Odbiór świadectw dojrzałości 5.07.2022 (wtorek) od godziny 12.00 do 14.00 w sali 108 , a od 6 lipca 2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości. Świadectwo może odebrać także inna osoba, posiadająca pisemne upoważnienie absolwenta szkoły.

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Informujemy, iż w Nowym Tomyślu swoją działalność rozpoczęło Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. W ofercie Centrum mieszczą się m.in.: porady lekarskie, porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, grupy wsparcia, świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne udzielane w oddziale dziennym dla młodzieży, a także wizyty domowe.

Świadczona pomoc jest nieodpłatna i nie wymaga skierowania. Wiek uczestników od 0 do 18 r.ż.

Adres:

ul. Sienkiewicza 3
64 – 300 Nowy Tomyśl
tel. Rejestracja: 692 826 605
od pon. do pt. w godz. od 08:00 do 20:00

PROJEKT OPALENICKIEJ MUNDURÓWKI

Kolejny już raz uczniowie klas służb mundurowych 1B, 2B i 3EP z opiekunami - Sebastianem Liebeltemi Elżbietą Mortką - pojechali na szkolenie, tym razem do Sulejowa. Ośrodek, w którym zakwaterowała się mundurówka, położony jest w malowniczym lesie sosnowym u zbiegu rzek Pilicy i Luciąży, w pobliżu rozlewisk Zalewu Sulejowskiego - w Sulejowie w województwie łódzkim.

ZWYCIĘSTWO ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY W POWIATOWEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ

W poniedziałek, 13 czerwca, w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu odbyło się sportowe podsumowanie rywalizacji szkół w powiecie nowotomyskim w roku szkolnym 2021/2022.

Delegacja naszej Szkoły w składzie: Dyrektor Irena Nawrocka, nauczyciel wychowania fizycznego Agata Skrzypczak oraz uczniowie: Maria Połka, Zuzanna Połka i Olivier Czekała mieli przyjemność wysłuchać przemówienia Dyrektora PCS Jakuba Skrzypczaka, który przypomniał regulamin prowadzenia klasyfikacji szkół. Następnie głos zabrał Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, który podziękował Dyrektorom Szkół, nauczycielom i młodzieży za uczestnictwo w całym szeregu turniejów międzyszkolnych.

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI

W miesiącu maju uczniowie naszej szkoły włączyli się w zbiórkę ozdobnych torebek na prezenty i fanty. Torebki będą wykorzystane na imprezie charytatywnej, która odbędzie się w lipcu w Niegolewie, a pieniądze zebrane podczas pikniku zostaną przeznaczone na pomoc osobom poszkodowanym przez los. Udało nam się zebrać 238 kolorowych torebek. Za udział i okazane serca serdecznie dziękujemy!

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 670-LECIA POWSTANIA WSI WOJNOWICE W ASYŚCIE OPALENICKIEJ MUNDURÓWKI 

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku, odbyły się obchody jubileuszu 670-lecia powstania wsi Wojnowice. Jest to największa wieś gminy Opalenica, w której mieszka ponad 1000 osób, a jej historia sięga 1352 roku.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. św. Brata Alberta. Po nabożeństwie, w towarzystwie Opalenickiej Orkiestry Dętej i w asyście uczniów klas służb mundurowych opalenickiego liceum, nastąpił przemarsz uczestników jubileuszu na boisko sportowe, na którym rozpoczęto świętowanie rocznicy powstania Wojnowic.

ADRES
 
ul. Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
woj. Wielkopolskie
Poland
KONTAKT
 
 tel. 61 44 74 330