Aktualności
Slider

Matura 2021 już za nami. Absolwenci poznają wyniki 5 lipca.

Do egzaminu maturalnego, który odbywał się w dniach 4 -19 maja, przystąpiło 70 tegorocznych absolwentów liceum, technikum oraz liceum dla dorosłych
i 22 osoby, które ukończyły naukę w Zespole Szkół w Opalenicy w latach ubiegłych.

Ze względu na pandemię i naukę zdalną matury odbyły się w ścisłym rygorze sanitarnym oraz w zmienionej formule.

REGULAMIN I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 17.05.2021

Regulamin i procedury obowiązujące od 17.05.2021 znajdują się w zakładce COVID-19

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI..

W czwartek 13 maja uczniowie klasy 1 technikum logistycznego wzięli udział w webinarium zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji
i Biznesu w Gdyni, którego tematem było „Poczucie własnej wartości – czym różni się od pewności siebie i jak je wzmacniać”.

Zajęcia z zakresu psychologii miały charakter interaktywny, prowadząca nawiązała kontakt ze słuchaczami poprzez zadawanie dużej ilości pytań
i komentowanie udzielanych odpowiedzi. W ramach spotkania młodzież dowiedziała się czym jest ‘poczucie własnej wartości’, jak należy je
postrzegać i pielęgnować w sobie. Prowadząca spotkanie wskazał również różnice pomiędzy pewnością siebie i poczuciem własnej wartości.

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

10 maja 2021 roku uczniowie klas logistycznych opalenickiego technikum logistycznego wzięli udział w webinarium zorganizowanym przez polski oddział międzynarodowej organizacji GS1. Tematem spotkania były pierwsze kroki z kodami kreskowymi. Przedstawiciel organizacji zaprezentował zakres działalności GS1 Polska oraz omówił podstawowe zagadnienia związane z kodami kreskowymi, ich zalety, możliwości oraz wartość dodaną z ich stosowania w praktyce każdego przedsiębiorcy.
Dzięki udziałowi w webinarium młodzież miała możliwość powtórzenia wiedzy zdobywanej w ramach zajęć dydaktycznych. Taka forma powtórki z pewnością sprzyja utrwaleniu już posiadanej wiedzy.

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2021 

           I stało się! Dla jednych trzy (liceum), dla innych cztery (technikum) lata minęły jak z bicza trzasł! Zaledwie przed chwilą, ukończywszy gimnazjum, przekraczali próg Zespołu Szkół w Opalenicy, a już żegnają szkołę, z którą mimo wszystko zdążyli się mocno zżyć. Absolwenci 2021! Lata, które tu przeżyli, były osobliwe. Kiedy rozpoczynali naukę w szkole średniej, nie mogli wiedzieć, że niemal dwa lata ich edukacji tutaj, przybierze tak nieoczekiwaną formę. Sytuacja panująca na świecie zmusiła wszystkich uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej. Niestety także pożegnanie Absolwentów – 30 kwietnia 2021 r. - musiało odbyć się w warunkach reżimu sanitarnego. Klasy zostały podzielone na mniejsze grupy, a te przybywały do szkoły w oznaczonym czasie. Wychowawcy (Pan Paweł Najdek – 3A LO i Pan Andrzej Dąbrowski – 3B LO oraz Pani Anna Batura – 4TL i Pan Piotr Marchewka – 4TIL) nie mogli spotkać się ze wszystkimi członkami klas na raz, ale wraz z Dyrekcją zrobili wszystko, aby ta chwila nabrała uroczystego charakteru. W oczach uczniów (a pewnie i na ustach, które zakryte były maseczkami), mimo wszystko, malowała się radość z powodu długo oczekiwanego spotkania z nauczycielami i koleżankami oraz kolegami z klasy.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

POŻEGNANIA MATURZYSTÓW PRZEZ SU

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW 2020/2021

Pożegnanie absolwentów przez Dyrektora Szkoły Irenę Nawrocką i Przewodniczącego Rady Rodziców Przemysława Knapczyka

 

WSPOMNIENIA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW 

Terry Pratchett pisał, że „najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”. Wierni tej myśli, Absolwenci i Ich Wychowawcy, postanowili utrwalić zaledwie wycinek ze wspólnego trzy- i czteroletniego pobytu w Zespole Szkół w Opalenicy. Niech te prezentacje będą miejscem, w którym teraz i po latach będziemy mogli się zatrzymać i z rozrzewnieniem wspominać szkolne sale, korytarze, lekcje, wyjazdy, przerwy, ale nade wszystko Przyjaciół!

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

W czwartek, 22 kwietnia z rąk pani dyrektor Ireny Nawrockiej czworo uczniów naszej szkoły odebrało stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych za bardzo dobre wyniki  w nauce znaleźli się: Weronika Kucharzewska (2BG), Mateusz Banaszak (2C) , Wiktor Targosz (2 TLP)  oraz Jakub Wasielewski (3TIL).

Serdecznie gratulujemy.

Międzynarodowy konkurs Matematyczny KANGUR

22 kwietnia 2021 odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Kangur, zapoczątkowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, odbywa się tradycyjnie w marcu i swoim zasięgiem obejmuje wiele krajów na całym świecie. Tym razem, z powodu pandemii termin został zmieniony. Konkurs przeprowadzony był w formie stacjonarnej oraz zdalnej, przy czym uczniowie piszący zdalnie nie podlegają klasyfikacji.

Odbiór świadectw przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Absolwentów LOD zapraszam po odbiór świadectw ukończenia szkoły  w piątek  30 kwietnia 2021  o godzinie 15:30 w sali 114.

                                                                                                                 Dyrektor Szkoły
                                                                                                                  Irena Nawrocka

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

W zakładce EGZAMINY MATURALNY umieszczona została organizacja egzaminu maturalnego 2021

MUNDURÓWKA POSZERZYŁA SWOJĄ WIEDZĘ

          Uczniowie klas służb mundurowych opalenickiego liceum (klasa 1B, 2EP, 2EG i 3B) wzięli udział w wirtualnym spotkaniu z przedstawicielami Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Zajęcia w ramach Edukacji  Policyjnej odbyły się  za pośrednictwem platformy StreamYard w grupie Akademia Maturzysty na Facebooku. Tematem spotkania była „ Wiktymologia – jak nie stać się ofiarą przestępstwa”.    

Pracodawcy i młodociani pracownicy

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 26 kwietnia 2021 realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Ekonomia dla  Młodych Przyrodników – REAKTYWACJA!

Po rocznej przerwie ruszyły zajęciach w ramach Ekonomii dla Młodych Przyrodników na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Przystanek VI nosił tytuł:  Labirynt gospodarczy. Na wstępie koordynator całego projektu p. dr Magdalena Jaworska wprowadziła uczestników w nowy, wirtualny porządek zajęć. Razem z IX LO z Poznania tworzyliśmy grupę I. Uczestniczyliśmy w warsztatach: Statystyka nie jest trudna; Jak prowadzi się badania rynków żywnościowych?; Co to jest produkt agroturystyczny? W drugiej części zajęć, już wspólnie z pozostałymi pięcioma szkołami wysłuchaliśmy wykładów o uczuciach w ramach paragrafu – Małżonkowie i majątek  oraz na temat „podróżowania” kapitału inwestycyjnego. I na sam koniec sprawdzenie wiedzy, czego się dowiedzieliśmy w postaci posttestu. Prawie sześć godzin, a minęło jak jedna! Za trzy tygodnie już przedostatni przystanek!

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Egzamin maturalny trwa od 4 do 20 maja 2021r.

Szkolny harmonogram egzaminów z informacjami dotyczącymi sal egzaminacyjnych, szatni  oraz wejść do szkoły udostępnimy na stronie internetowej szkoły 26 kwietnia (poniedziałek).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi  dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. które są umieszczone w zakładce EGZAMIN MATURALNY

ADRES
 
ul. Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
woj. Wielkopolskie
Poland
KONTAKT
 
 tel. 61 44 74 330