Aktualności
Slider

DYPLOMY ROZDANE!

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego – „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”. Z racji pandemii dokończenie  projektu zostało przełożone na drugą część bieżącego roku szkolnego. Ostatnie spotkania, nazywane przez organizatorów przystankami odbyły się zdalnie przy użyciu platformy TEAMS. W sumie spotkaliśmy się 8 razy na bardzo ciekawych wykładach i wzięliśmy udział w warsztatach/ ćwiczeniach. Wszystkie osoby  (uczniowie z klas 2 BP, 2 EP, 2 BG) biorące udział zaliczyły testy odbywające się po każdym ze spotkań.  W maju miało miejsce podsumowanie projektu. Do szkoły dotarły dyplomy ukończenia, które zostały wręczone przez Panią Dyrektor Irenę Nawrocką.

Gratulujemy całej DZIESIĄTCE uczestników!!!

(koordynator projektu Anna Batura)

EGZAMINY ZAWODOWE – CZAS START…

W poniedziałek 21 czerwca rozpoczęła się w naszej szkole sesja egzaminacyjna LATO 2021, w której uczniowie i absolwenci  klas Technikum oraz absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia przystąpili do egzaminów zawodowych. Uczniowie zmierzą się z formą pisemną i praktyczną  zdawanymi w tym roku szkolnym z 9 różnych kwalifikacji. Egzaminy potrwają do wtorku 29 czerwca.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia? !!!

EKO-PIKNIK Z NAGRODAMI

21 czerwca na terenie Pałacu w Porażynie wicestarosta powiatu nowotomyskiego pan Marcin Brambor ogłosił wyniki i wręczył nagrody uczniom biorącym udział w konkursie ekologicznym „Miesiąc dla Ziemi – wieki dla pokoleń”.

OTWARCIE SALI PAMIĘCI PATRONA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO.

W dniu 14 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół w Opalenicy nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Patrona Liceum Ogólnokształcącego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystość  zainaugurowała Dyrektor Zespołu Szkół w Opalenicy Irena Nawrocka, która przywitała zaproszonych Gości: Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, proboszcza parafii pw. św. Mateusza ks. kanonika Antoniego Lorenza, Przewodniczącego Rady Rodziców Przemysława Knapczyka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A i Wł. Niegolewskich w Opalenicy Grażynę Szulc oraz laureatów i finalistów I Gminnego Konkursu Internetowego „Polacy, którzy zmieniali świat” wraz z opiekunami.

LOKALIZACJA MAGAZYNU - PRZYPADEK CZY PRZEMYŚLANE DZIAŁANIE?

11 czerwca uczniowie klasy 2TLG wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez studentów z Koła Naukowego LOGISTYKA działającego na Politechnice Poznańskiej. Temat zajęć „Lokalizacja magazynu - przypadek czy przemyślane działanie?” przybliżył uczniom zagadnienia związane ze sposobami dobierania miejsc powstawania magazynów i centrów dystrybucji. Teoria została połączona również z praktyką, młodzież przeprowadzała analizę Kluczowych Czynników Sukcesu oraz wyliczała za pomocą programu kalkulacyjnego najkorzystniejszą lokalizację magazynu dla zadanych wartości.

„KLASA 3 TIL MISTRZEM SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ NA BOISKU ORLIK”                            

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

KONKURS FILMOWY „ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI”. 

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś

Więcej informacji można znaleźć na stronach: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wez-udzial-w-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

i https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi.

LODOWA REINTEGRACJA

Jak przechowywać lody, gdy na dworze jest + 26ᵒC? W jakiej temperaturze lody smakują najlepiej? Który smak jest najbardziej orzeźwiający?

Na takie i wiele innych pytań młodzi logistycy odpowiadali podczas zajęć w Rzemieślnicze LODY naturalne – Poznańska 27.

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO DLA LOGISTYKÓW

Szkolny Konkurs Języka Obcego Zawodowego dla Logistyków

W czerwcu uczniowie klas logistycznych wzięli udział w Szkolnym Konkursie Języka Obcego Zawodowego dla Logistyków. Do zmagań konkursowych stanęło 29 uczniów z trzech klas tj. 2tlp, 2tlg oraz 3til. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru złożony z 30 pytań. Całość testu została przygotowana przez organizatorów w wersji angielsko- i niemieckojęzycznej.

WARSZTATY Z KOŁEM NAUKOWYM LOGISTYKA

31 maja uczniowie 1 klasy technikum logistycznego wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Logistyka na Politechnice Poznańskiej. Mimo tegorocznych ograniczeń udało się zorganizować warsztaty (tym razem w formie on-line). Tematyka zajęć związana była z ograniczaniem strat w logistyce oraz zarządzaniem zasobami łańcucha logistycznego. Młodzież, po roku nauki miała możliwość powtórzenia omawianych wcześniej zagadnień oraz uzupełnienia wiedzy o nowe spostrzeżenia prelegentów.

Akcja „Miesiąc dla Ziemi – wieki dla pokoleń”

W maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Miesiąc dla Ziemi – wielki dla pokoleń”, której organizatorem był Powiat Nowotomyski. Celem akcji było promowanie zachowań proekologicznych, edukacja ekologiczna oraz zachęcenie do prowadzenia trybu życia przyjaznego dla środowiska naturalnego.  

INSTYTUCJE  I ORGANIZACJE, W KTÓRYCH MOŻNA SZUKAĆ POMOCY I WSPARCIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

ŚWIĘTO PATRONA LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem naszego liceum od 1997 roku.

Każdego roku, 28 maja obchodzimy Dzień Patrona Szkoły.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi spowodowanymi pandemią musieliśmy odejść

od tradycyjnej formy uroczystości. Jednak pamiętamy o naszym Patronie.

Matura 2021 już za nami. Absolwenci poznają wyniki 5 lipca.

Do egzaminu maturalnego, który odbywał się w dniach 4 -19 maja, przystąpiło 70 tegorocznych absolwentów liceum, technikum oraz liceum dla dorosłych
i 22 osoby, które ukończyły naukę w Zespole Szkół w Opalenicy w latach ubiegłych.

Ze względu na pandemię i naukę zdalną matury odbyły się w ścisłym rygorze sanitarnym oraz w zmienionej formule.

REGULAMIN I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 17.05.2021

Regulamin i procedury obowiązujące od 17.05.2021 znajdują się w zakładce COVID-19

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI..

W czwartek 13 maja uczniowie klasy 1 technikum logistycznego wzięli udział w webinarium zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji
i Biznesu w Gdyni, którego tematem było „Poczucie własnej wartości – czym różni się od pewności siebie i jak je wzmacniać”.

Zajęcia z zakresu psychologii miały charakter interaktywny, prowadząca nawiązała kontakt ze słuchaczami poprzez zadawanie dużej ilości pytań
i komentowanie udzielanych odpowiedzi. W ramach spotkania młodzież dowiedziała się czym jest ‘poczucie własnej wartości’, jak należy je
postrzegać i pielęgnować w sobie. Prowadząca spotkanie wskazał również różnice pomiędzy pewnością siebie i poczuciem własnej wartości.

ADRES
 
ul. Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
woj. Wielkopolskie
Poland
KONTAKT
 
 tel. 61 44 74 330