Aktualności
Slider

LODOWA REINTEGRACJA

Jak przechowywać lody, gdy na dworze jest + 26ᵒC? W jakiej temperaturze lody smakują najlepiej? Który smak jest najbardziej orzeźwiający?

Na takie i wiele innych pytań młodzi logistycy odpowiadali podczas zajęć w Rzemieślnicze LODY naturalne – Poznańska 27.

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO DLA LOGISTYKÓW

Szkolny Konkurs Języka Obcego Zawodowego dla Logistyków

W czerwcu uczniowie klas logistycznych wzięli udział w Szkolnym Konkursie Języka Obcego Zawodowego dla Logistyków. Do zmagań konkursowych stanęło 29 uczniów z trzech klas tj. 2tlp, 2tlg oraz 3til. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru złożony z 30 pytań. Całość testu została przygotowana przez organizatorów w wersji angielsko- i niemieckojęzycznej.

WARSZTATY Z KOŁEM NAUKOWYM LOGISTYKA

31 maja uczniowie 1 klasy technikum logistycznego wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Logistyka na Politechnice Poznańskiej. Mimo tegorocznych ograniczeń udało się zorganizować warsztaty (tym razem w formie on-line). Tematyka zajęć związana była z ograniczaniem strat w logistyce oraz zarządzaniem zasobami łańcucha logistycznego. Młodzież, po roku nauki miała możliwość powtórzenia omawianych wcześniej zagadnień oraz uzupełnienia wiedzy o nowe spostrzeżenia prelegentów.

Akcja „Miesiąc dla Ziemi – wieki dla pokoleń”

W maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Miesiąc dla Ziemi – wielki dla pokoleń”, której organizatorem był Powiat Nowotomyski. Celem akcji było promowanie zachowań proekologicznych, edukacja ekologiczna oraz zachęcenie do prowadzenia trybu życia przyjaznego dla środowiska naturalnego.  

INSTYTUCJE  I ORGANIZACJE, W KTÓRYCH MOŻNA SZUKAĆ POMOCY I WSPARCIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

ŚWIĘTO PATRONA LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem naszego liceum od 1997 roku.

Każdego roku, 28 maja obchodzimy Dzień Patrona Szkoły.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi spowodowanymi pandemią musieliśmy odejść

od tradycyjnej formy uroczystości. Jednak pamiętamy o naszym Patronie.

Matura 2021 już za nami. Absolwenci poznają wyniki 5 lipca.

Do egzaminu maturalnego, który odbywał się w dniach 4 -19 maja, przystąpiło 70 tegorocznych absolwentów liceum, technikum oraz liceum dla dorosłych
i 22 osoby, które ukończyły naukę w Zespole Szkół w Opalenicy w latach ubiegłych.

Ze względu na pandemię i naukę zdalną matury odbyły się w ścisłym rygorze sanitarnym oraz w zmienionej formule.

REGULAMIN I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 17.05.2021

Regulamin i procedury obowiązujące od 17.05.2021 znajdują się w zakładce COVID-19

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI..

W czwartek 13 maja uczniowie klasy 1 technikum logistycznego wzięli udział w webinarium zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji
i Biznesu w Gdyni, którego tematem było „Poczucie własnej wartości – czym różni się od pewności siebie i jak je wzmacniać”.

Zajęcia z zakresu psychologii miały charakter interaktywny, prowadząca nawiązała kontakt ze słuchaczami poprzez zadawanie dużej ilości pytań
i komentowanie udzielanych odpowiedzi. W ramach spotkania młodzież dowiedziała się czym jest ‘poczucie własnej wartości’, jak należy je
postrzegać i pielęgnować w sobie. Prowadząca spotkanie wskazał również różnice pomiędzy pewnością siebie i poczuciem własnej wartości.

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

10 maja 2021 roku uczniowie klas logistycznych opalenickiego technikum logistycznego wzięli udział w webinarium zorganizowanym przez polski oddział międzynarodowej organizacji GS1. Tematem spotkania były pierwsze kroki z kodami kreskowymi. Przedstawiciel organizacji zaprezentował zakres działalności GS1 Polska oraz omówił podstawowe zagadnienia związane z kodami kreskowymi, ich zalety, możliwości oraz wartość dodaną z ich stosowania w praktyce każdego przedsiębiorcy.
Dzięki udziałowi w webinarium młodzież miała możliwość powtórzenia wiedzy zdobywanej w ramach zajęć dydaktycznych. Taka forma powtórki z pewnością sprzyja utrwaleniu już posiadanej wiedzy.

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2021 

           I stało się! Dla jednych trzy (liceum), dla innych cztery (technikum) lata minęły jak z bicza trzasł! Zaledwie przed chwilą, ukończywszy gimnazjum, przekraczali próg Zespołu Szkół w Opalenicy, a już żegnają szkołę, z którą mimo wszystko zdążyli się mocno zżyć. Absolwenci 2021! Lata, które tu przeżyli, były osobliwe. Kiedy rozpoczynali naukę w szkole średniej, nie mogli wiedzieć, że niemal dwa lata ich edukacji tutaj, przybierze tak nieoczekiwaną formę. Sytuacja panująca na świecie zmusiła wszystkich uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej. Niestety także pożegnanie Absolwentów – 30 kwietnia 2021 r. - musiało odbyć się w warunkach reżimu sanitarnego. Klasy zostały podzielone na mniejsze grupy, a te przybywały do szkoły w oznaczonym czasie. Wychowawcy (Pan Paweł Najdek – 3A LO i Pan Andrzej Dąbrowski – 3B LO oraz Pani Anna Batura – 4TL i Pan Piotr Marchewka – 4TIL) nie mogli spotkać się ze wszystkimi członkami klas na raz, ale wraz z Dyrekcją zrobili wszystko, aby ta chwila nabrała uroczystego charakteru. W oczach uczniów (a pewnie i na ustach, które zakryte były maseczkami), mimo wszystko, malowała się radość z powodu długo oczekiwanego spotkania z nauczycielami i koleżankami oraz kolegami z klasy.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

POŻEGNANIA MATURZYSTÓW PRZEZ SU

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW 2020/2021

Pożegnanie absolwentów przez Dyrektora Szkoły Irenę Nawrocką i Przewodniczącego Rady Rodziców Przemysława Knapczyka

 

WSPOMNIENIA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW 

Terry Pratchett pisał, że „najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”. Wierni tej myśli, Absolwenci i Ich Wychowawcy, postanowili utrwalić zaledwie wycinek ze wspólnego trzy- i czteroletniego pobytu w Zespole Szkół w Opalenicy. Niech te prezentacje będą miejscem, w którym teraz i po latach będziemy mogli się zatrzymać i z rozrzewnieniem wspominać szkolne sale, korytarze, lekcje, wyjazdy, przerwy, ale nade wszystko Przyjaciół!

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

W czwartek, 22 kwietnia z rąk pani dyrektor Ireny Nawrockiej czworo uczniów naszej szkoły odebrało stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych za bardzo dobre wyniki  w nauce znaleźli się: Weronika Kucharzewska (2BG), Mateusz Banaszak (2C) , Wiktor Targosz (2 TLP)  oraz Jakub Wasielewski (3TIL).

Serdecznie gratulujemy.

Międzynarodowy konkurs Matematyczny KANGUR

22 kwietnia 2021 odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Kangur, zapoczątkowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, odbywa się tradycyjnie w marcu i swoim zasięgiem obejmuje wiele krajów na całym świecie. Tym razem, z powodu pandemii termin został zmieniony. Konkurs przeprowadzony był w formie stacjonarnej oraz zdalnej, przy czym uczniowie piszący zdalnie nie podlegają klasyfikacji.

ADRES
 
ul. Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
woj. Wielkopolskie
Poland
KONTAKT
 
 tel. 61 44 74 330