INFORMACJA
DLA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY

W zakładce REKRUTACJA znajdują się aktualne terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022