PIERWSZY DZWONEK ...,
CZYLI ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZS W OPALENICY 

4 września 2023 r. po dwumiesięcznej przerwie w Zespole Szkół w Opalenicy, podobnie jak w innych placówkach oświatowych w Polsce, znów zadźwięczał dzwonek, sygnalizując rozpoczęcie nowego roku szkolnego – roku wyjątkowego dla Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Opalenicy, gdyż szkoła obchodzi 30-lecie istnienia, co będzie wiązało się z licznymi działaniami, które podejmiemy, aby upamiętnić to wydarzenie. Pierwszy dzwonek zabrzmiał już o 7.30 dla pierwszoklasistów, dla uczniów pozostałych klas – o godz. 9.15.

Prowadzący uroczystość – R. Szeszuła z kl. 4A LO – w imieniu całej społeczności szkolnej powitał serdecznie uczniów ośmiu klas pierwszych: liceum ogólnokształcącego: klasę 1A  o profilu prozdrowotnym z wychowawczynią Panią Aleksandrą Pańkowską, klasę 1B o profilu społeczno – ekonomicznym oraz profilu służb mundurowych z wychowawczynią Panią Agatą Skrzypczak, klasę 1C – Oddział Mistrzostwa Sportowego z wychowawczynią Panią Katarzyną  Zajączkowską –  Koszutą; technikum: klasę 1TL 1 – w zawodzie technik logistyk z wychowawczynią Panią Zofią Antkowiak – Kittą, klasę 1TL 2 – także w zawodzie technik logistyk z wychowawczynią Panią Magdaleną Rabiegą; Branżowej Szkoły I Stopnia:klasę 1A BS z wychowawcą Panem Pawłem Najdkiem, klasę 1B BS z wychowawczynią Panią Małgorzatą Kurek oraz klasę 1C BS z wychowawczynią Panią Anną Polak–Czekałą.

Następnie głos zabrała Dyrektor ZS w Opalenicy Pani Irena Nawrocka, która, przywołując słowa naszego Patrona: Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było, mówiła o trudach, obowiązkach i wyzwaniach, które czekają uczniów w nowym roku szkolnym. Wyraziła jednak nadzieję, że wszyscy, pomimo ambiwalentnych uczuć, osiągną wyznaczone cele przez swoje zaangażowanie, odkrywanie i rozwijanie talentów, a przede wszystkim zwyczajny uśmiech towarzyszący codziennym kontaktom z rówieśnikami i nauczycielami, których w trakcie przemówienia Pani Dyrektor przedstawiła pierwszoklasistom.

Po przemówieniu i życzeniach skierowanych do uczniów i nauczycieli u progu nowego roku szkolnego, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i po odśpiewaniu hymnu szkoły udali się na spotkania z wychowawcami.

5 września o godz. 7.30 została odprawiona msza św., w której młodzież licznie wzięła udział, a później – od godz. 8.20 wszyscy uczniowie Zespołu Szkół zasiedli już w szkolnych ławach i wypoczęci, pełni werwy i zapału zabrali się do pracy.