WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wyniki prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego umieszczone będą w budynku szkoły w gablocie obok sekretariatu dnia 16 czerwca od godziny 9:00.