31 MAJA – ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Organizowany przez Światową Organizację Zdrowia od 1988 roku, Światowy Dzień bez Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.

Uczniowie ZS w Opalenicy również włączyli się w obchody tego święta. SU przygotował gazetkę tematyczną oraz akcję oplakatowania szkoły (w szczególności miejsc koncentrujących ryzyko palenia tytoniu),a wychowawcy w klasach przeprowadzili zajęcia upowszechniające założenia kampanii WHO i mające na celu promocję zdrowia.

W 2023 r. obchody koncentrują się wokół konsekwencji uprawy tytoniu dla zdrowia rolników, planety i wszystkich ludzi oraz kryzysu żywnościowego, a ich hasłem przewodnim będzie: „Uprawiaj żywność, nie tytoń”. 

Kampania Światowego Dnia Bez Tytoniu 2023 wzywa rządy i prawodawców do ustanowienia praw, strategii i warunków rynkowych zachęcających lub nawet zmuszających do zmiany  struktury upraw – z uprawy tytoniu na uprawy roślin jadalnych, dających lepszą przyszłość farmerom i ich rodzinom, a przez to na polepszenie trudnej sytuacji żywnościowej świata.