ODBIÓR DYPLOMÓW ZAWODOWYCH

Odbiór dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum od dnia 25.05.2023 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 08:00 do 14:30