DRZWI OTWARTE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Zespół Szkół w Opalenicy otworzył swoje podwoje dla uczniów klas ósmych, przyszłych kandydatów do liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej, 13 marca 2023 r.

Przybyłych na Drzwi Otwarte kandydatów i ich opiekunów powitała Pani Dyrektor Irena Nawrocka. W swoim przemówieniu, skupiając się na zaletach szkoły, przedstawiła zebranym m.in. wysokie wyniki zdawalności egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Następie mogliśmy wysłuchać szkolnego zespołu instrumentalno-wokalnego „Ventus” (pod kierownictwem p. Piotra Marchewki) i premierowego wykonania piosenki „Nic dwa razy”. W dalszej części spotkania ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny przedstawił przewodniczący zespołu promocyjnego p. Mariusz Stachowski.

Po oficjalnych przemówieniach, kandydaci mogli zwiedzać szkołę oraz zadawać pytania nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkół w Opalenicy. Jeśli ktoś jednak nie mógł uczestniczyć w Drzwiach Otwartych w ZS w Opalenicy, ma jeszcze na to szansę 22 marca 2023 r. Serdecznie zapraszamy!