SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI
W NOWYM TOMYŚLU

W środę, 16 listopada uczniowie ostatnich klas ZS w Opalenicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Tomyślu na czele z majorem Arturem Biskupem.  Celem wizyty było omówienie zasad rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Pan major w trakcie prelekcji przybliżył strukturę organizacyjną polskiej armii i trzy rodzaje czynnej służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową oraz dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Uczniowie uzyskali informacje na temat możliwości rozwoju, jakie niesie ze sobą przynależność do Wojska Polskiego oraz wymagań jakie stawiane są przed kandydatami. Prowadzący podał także  praktyczne wskazówki i wiadomości na temat naboru do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.