POLSKA SZKOŁA XXI WIEKU

W poniedziałek, 14 listopada 2022 r., przewodnicząca SU naszej szkoły, Julia Stefańska z kl. 3B LO, reprezentowała naszą szkołę w wojewódzkim spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; uczestniczyli w nim Wielkopolski Kurator Oświaty - pan Robert Gaweł i Wicekurator Oświaty - pan Zbigniew Talaga oraz Wojewoda Wielkopolski - pan Michał Zieliński. Celem spotkania było poznanie opinii uczniów na temat „Polskiej szkoły XXI wieku”, a wnioski z tego spotkania mają posłużyć do wypracowania rozwiązań. W ramach konsultacji odbyły się panele dyskusyjne na temat telefonów w szkole, hejtu i przemocy oraz zdrowia psychicznego w szkołach. Reprezentanci szkół z Wielkopolski mieli też okazję wyrazić swoją opinię na temat nowego przedmiotu: biznes i zarządzanie.

Spotkanie było bardzo inspirujące. Zostało poruszonych wiele zagadnień. Wyciągnęliśmy z niego wnioski i postaramy się wdrożyć postulaty w życie samorządu uczniowskiego i funkcjonowania całej naszej społeczności szkolnej. Julia Stefańska