INAUGURACJA MUNDURÓWKI

Kolejny rocznik mundurówki uroczyście rozpoczął edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Opalenicy. Inauguracja odbyła się we wtorek, 8 listopada 2022 roku w hali OSiR.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Tomasz Szulc - Burmistrz Opalenicy, major Kamil Urbański, który reprezentował Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Tomyślu, starszy kapitan Jakub Kłosowski reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu, aspirant sztabowy Łukasz Parniewicz - Komendant Komisariatu Policji w Opalenicy, aspirant sztabowy Adam Flens - Kierownik Posterunku Policji w Miedzichowie, sierżant policji Jakub Zandecki z KPP w Nowym Tomyślu - absolwent opalenickiej mundurówki, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Tomyślu - druh Jeremiasz Cichy, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Mateusz Skrobała, Główny Księgowy CUW - u w Opalenicy Dominika Ułasewicz oraz skarbnik Bernadeta Kaczała, która reprezentowała Radę Rodziców.

Pani dyrektor Irena Nawrocka w swoim przemówieniu skierowała podziękowania do zaproszonych gości, instruktorów, wychowawców, koordynatorów, rodziców i osób, które prze lata wspierają opalenicką mundurówkę. Podkreśliła, że jednym z głównych zadań programu klas służb mundurowych jest przygotowywanie absolwentów do studiów i pracy w służbach mundurowych i cywilnych. I nie są to tylko puste słowa. Mamy – jak podkreślała Pani Dyrektor - absolwentów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, czy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Pan burmistrz Tomasz Szulc kolejny już raz podziękował klasom służ mundurowych za ich ogromną aktywność w środowisku lokalnym, za uświetnianie uroczystości patriotycznych, czy zabezpieczanie imprez sportowych i kościelnych. Zapewnił też uczniów o swojej sympatii i podziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju klas służb mundurowych.

Po przemówieniach pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, po którym na ręce młodszych kolegów przekazany został sztandar. W tym roku powierzony został klasie 3B. Kolejnym punktem inauguracji było wręczenie regulaminu obowiązującego w klasie służb mundurowych.

Całość podsumował film z ostatniego szkolenia mundurówek w Łężeczkach. Trzeba przyznać, że zrobił bardzo duże wrażenie na publiczności zgromadzonej na uroczystości.

Inauguracja dla uczniów klas służb mundurowych i ich wychowawców jest radosnym świętem, w którym spotykają się wszyscy uczniowie opalenickiej mundurówki. Tak było i w tym roku. Jest to uroczystość, w której uczniowie mogą zaprezentować się przed gośćmi, nauczycielami, społecznością uczniowską, ale również przed swoimi najbliższymi.

Elżbieta Mortka
Koordynator Klas Służb Mundurowych