ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI!

W dniach 20 - 24 października przedstawiciele społeczności Zespołu Szkół w Opalenicy wzięli udział w akcji medialno – edukacyjnej zorganizowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Program I Polskiego Radia przypominającej o Polakach zamordowanych w okresie okupacji niemieckiej.

Celem wydarzenia było upamiętnienie bohaterstwa rodaków zamordowanych w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej w 1939 roku i w kolejnych latach w Wielkopolsce, na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Górnym Śląsku i ziemi łódzkiej.

Kultywując pamięć o poległych bohaterach, uczniowie klas 3A Liceum Ogólnokształcącego, 3TL Technikum Logistycznego oraz 3B Szkoły Branżowej zapalili symboliczne „Znicze Pamięci” m. in. przed Pomnikiem Walk i Męczeństwa w Opalenicy, Pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskiej w Buku oraz pamiątkową tablicą w Parku Sokoła w Buku.

Cześć Ich Pamięci!!!