DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - UCZNIOWIE W ROLI NAUCZYCIELI

W czwartek, 13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie naszej szkoły mieli okazję wcielić się w rolę nauczyciela i przeprowadzić lekcję. Inicjatywa samorządu uczniowskiego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Młodzież prowadziła zajęcia z języków obcych, przedmiotów zawodowych, matematyki, wychowania fizycznego, historii i geografii. Forma prowadzonych lekcji była wcześniej ustalona z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Uczniowie zaprezentowali różne formy pracy, przy użyciu różnorodnych środków metodycznych. Stanowiło to dla nich ogromne wyzwanie, ale dało dużo satysfakcji, a przy tym skłoniło do refleksji nad blaskami i cieniami zawodu nauczyciela; dla pozostałych zaś było niewątpliwym urozmaiceniem szkolnego życia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli życzenia Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły.