„BO PIĘKNO NA TO JEST, BY ZACHWYCAŁO DO PRACY” (C. Norwid)
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZS W OPALENICY 

                1 września 2022 r. po dwumiesięcznej przerwie w Zespole Szkół w Opalenicy, podobnie jak w innych placówkach oświatowych w Polsce, znów zadźwięczał dzwonek. Społeczność szkolna zgromadziła się najpierw w kościele pw. św. Józefa w Opalenicy na mszy św., a po niej, o godz. 8:30 w hali OSiR. Tam, minutą ciszy uczczono pamięć poległych w czasie II wojny światowej oraz ofiary inwazji Rosji w Ukrainie.

Wśród uczniów, pedagogów i pracowników szkoły pojawili się na uroczystości także zaproszeni Goście: Burmistrz Opalenicy Pan Tomasz Szulc, Prezes Zarządu Akademii Piłkarskiej Reissa Pan Piotr Matecki oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy Pan Mateusz Skrobała. W trakcie powitania przez konferansjerów (L. Kasperczak oraz R. Szeszuła z kl. 3A LO) uhonorowani zostali przede wszystkim uczniowie dziewięciu oddziałów klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami: klasy licealne (1A – kl. humanistyczna z wychowawczynią Panią J. Michalską, 1B – kl. o profilu społeczno–ekonomicznym oraz profilu służb mundurowych z wychowawczynią Panią L. Komin, 1D – prozdrowotna z wychowawczynią Panią K. Leksowską, 1C – Oddział Mistrzostwa Sportowego z wychowawcą Panem J. Góreckim, 1E – Oddział Mistrzostwa Sportowego z wychowawcą Panem K. Brzezińskim), klasy technikum (1TI –  w zawodzie technik informatyk z wychowawczynią Panią I. Klockiewicz, 1TL – w zawodzie technik logistyk z wychowawczynią Panią M. Demel) oraz klasy Szkoły Branżowej I Stopnia (1ABS z wychowawcą Panem J. Kasperkiem, 1BBS z wychowawczynią Panią I. Zawieją).

                Po powitaniu Gości, nauczycieli i uczniów głos zabrała Dyrektor ZS w Opalenicy Pani Irena Nawrocka, która, przywołując fragment „Promethidiona” C. Norwida, mówiła o trudach, obowiązkach i wyzwaniach, jakie czekają całą szkolną społeczność w nowym roku szkolnym. Wyraziła jednak nadzieję, że wszyscy osiągną wyznaczone cele przez swoje zaangażowanie, odkrywanie i rozwijanie talentów, a przede wszystkim zwyczajny uśmiech towarzyszący codziennym kontaktom z rówieśnikami i nauczycielami. W trakcie przemówienia Pani Dyrektor wspomniała o nowym rozdziale w historii szkoły, jaki zapisują utworzone od tego roku w opalenickim liceum Odziały Mistrzostwa Sportowego. W tym kontekście nie mogła nie wyrazić swojej wdzięczności wobec Burmistrza Opalenicy Pana T. Szulca oraz skierować słów podziękowania do Prezesa APR Pana P. Mateckiego.

Goście także chętnie zabrali głos. Pan Burmistrz, składając wszystkim życzenia szczęścia, nie ukrywał radości, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do miasta wraca tętniące energią młodości życie, a Prezes APR zwrócił uwagę na dwa aspekty życia konieczne do zdobycia sukcesu: talent i pracowitość, co streszcza się w maksymie Lionela Messiego zamieszczonej na muralu nowopowstałej bursy dla uczniów Oddziałów Mistrzostwa Sportowego: „Walcz, by spełnić swoje marzenie. Poświęcaj się ciężko na to pracuj.”

                Po przemówieniach i życzeniach skierowanych do uczniów i nauczycieli u progu nowego roku szkolnego, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i po odśpiewaniu hymnu szkoły udali się na spotkania z wychowawcami klas. Od 2 września zasiądą już w szkolnych ławach i wypoczęci, pełni werwy i zapału zabiorą się do pracy.