TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ODDZIAŁU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Termin próby sprawności fizycznej w rekrutacji uzupełniającej do oddziału mistrzostwa sportowego: 11.08.2022 r., godzina 09:00

Próba sprawności będzie przeprowadzona na boiskach obiektu sportowego hotelu Remes, ul. Parkowa 48, 64 – 330 Opalenica.