WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI 

Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca br. (udostępnienie wyników pomiędzy 8.30 a 10.00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Odbiór świadectw dojrzałości 5.07.2022 (wtorek) od godziny 12.00 do 14.00 w sali 108 , a od 6 lipca 2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości. Świadectwo może odebrać także inna osoba, posiadająca pisemne upoważnienie absolwenta szkoły.