DZIEŃ PATRONA LO - PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 

Z okazji przypadającej 28 maja 2022 r. – 41 rocznicy śmierci ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniu 30 maja odbyła się uroczystość szkolna z okazji Dnia Patrona. Uczniowie klas licealnych obejrzeli w montaż słowno-muzyczny - Soli Deo per Mariam, wystawiony w Centrum Kultury w Opalenicy przez uczniów ZSO, pod kierunkiem i reżyserią pani Anny Czerwiec, księdza Karola Maciejaka oraz ks. Mateusz Frąckowiaka (autora scenariusza). Rolę Prymasa Wyszyńskiego zagrał Aleksander Budzyn. 

Uczniowie mogli dowiedzieć się jakim niezłomnym człowiekiem i wielkim autorytetem moralnym był Prymas. Nawet podczas trudnych lat internowania przez władze komunistyczne, zachował ludzką godność  i chrześcijańską postawę.

Natomiast w szkole, kilku klasach wyświetlona została prezentacja na temat życia ks. Stefana Wyszyńskiego oraz quiz sprawdzający wiedzę o Patronie.