DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 27 MAJA

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku. Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.

W naszej szkole tematykę związaną z samorządnością przybliżono poprzez organizację Szkolnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się 26.05.2022. W wyniku zmagań Konkursowych spośród uczestników zostali wyłonieni następujący laureaci: Dagmara Galas i Marta Szczepańska z klasy 2d LO – miejsce I, Julia Napierała i Konrad Kaniewski z klasy 1a LO – miejsce II oraz Agnieszka Bartczak , Zuzanna Grablewska – klasa 3ep i Jan Lejwoda i Roch Szeszuła z klasy 2a LO – miejsce III.

Ponadto w dniu dzisiejszym społeczność uczniowska wysłuchała wykładu nt„ Jaki wójt, jaki burmistrz, jaki prezydent? Cechy idealnego kandydata.”, który wygłosił DR HAB. ŁUKASZ SCHEFFS - pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstw Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warto wspomnieć, że przedstawiciele klasy odpowiedzialnej za organizację szkolnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego na ręce Burmistrza Opalenicy Pana Tomasza Szulca złożyli okolicznościowy bukiet kwiatów z najserdeczniejszymi życzeniami dla wszystkich pracowników samorządowych w gminie Opalenica.