HUMANIŚCI NA WYKŁADZIE

W piątek, 8 kwietnia, w holu naszego Zespołu Szkół klasy akademickie, humanistyczne i psychologiczno – pedagogiczne wysłuchały wykładu na temat rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w Internecie, który wygłosiła pani doktor Natalia Kusa – pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Pani doktor, której zainteresowania koncentrują się na badaniu systemu politycznego Federacji Rosyjskiej i sposobów funkcjonowania rosyjskiej opozycji, jako specjalistka w tej dziedzinie, zapoznała uczniów z celami rosyjskiej agresji oraz z sytuacją na frontach w Ukrainie, ale głębiej zanalizowała aspekt wojny informacyjnej, która nastawiona jest na rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu zmanipulowania odbiorców. Prelegentka uświadomiła młodzieży zagrożenia wynikające z dezinformacji oraz omówiła chwyty najczęściej stosowane przez rosyjską propagandę jako elementy wojny, np. rozpowszechnianie fake newsów, podważanie prawdziwych informacji, dezinformacja dotycząca braku paliwa czy gotówki, wykorzystywanie bolesnych wydarzeń dla własnych celów. Pani doktor przestrzegła uczniów, aby krytycznie oceniali sensacyjne informacje rozpowszechniane w Internecie, z którego wiedzę czerpie ponad 80 % młodych między 14 a 19 rokiem życia, a na koniec podała sposoby weryfikacji informacji. Niewątpliwie tego rodzaju wydarzenia sprzyjają poszerzeniu horyzontów młodzieży na temat współczesnego świata.