WYNIKI EGZAMINÓW

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz informację o wynikach egzaminu przeprowadzonego w styczniu i w lutym 2022 r. można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 7 kwietnia 2022 r., w godzinach od 08:00 do 14:00.

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminie do 07.04.2022 r.