DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU 

24 marca uczniowie z klas: 1B, 3BG i 3EP wzięli udział w godzinnym spotkaniu organizowanym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego. W jego trakcie wysłuchaliśmy wywiadu z prof. dr hab. Walentym Poczta, dziekanem Wydziału Ekonomicznego UPP, byliśmy świadkami relacji  - Studia w czasie pandemii Covid-19, a także dowiedzieliśmy się o możliwości studiowania w języku angielskim.  Bardzo ciekawa była relacja dotycząca studiowania poza granicami Polski, w ramach programu Erasmus. Zaprezentowano także krótkie webcasty na temat wyborów międzyokresowych i problemów samokontroli oraz  motywacji. W ramach Dnia Współpracy troje uczniów naszej szkoły wzięło także udział w Quizie Ekonomicznym.