SPOTKANIE MUNDURÓWKI Z POLICJĄ

W minionym tygodniu, 17 marca, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu - starszy aspirant Anna Urbaniak i  sierżant sztabowy Mariusz Majewski - Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu odwiedzili uczniów Klas Służb Mundurowych Zespołu Szkół w Opalenicy.

Czwartkowe spotkanie wznowiło (po pandemicznej przerwie) cykl wykładów i ćwiczeń z zakresu wiedzy dotyczącej policji. Jest to jeden z dodatkowych bloków, który realizują uczniowie opalenickiej mundurówki.

Temat spotkania dotyczył zawodu policjanta. Funkcjonariusze przedstawili uczniom swoje doświadczenia zawodowe. Przypomnieli, jakie wymagania powinien spełnić kandydat do służby w policji. „Przede wszystkim powinien posiadać polskie obywatelstwo i średnie wykształcenie, mieć nieposzlakowaną opinię i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe” – mówiła Anna Urbaniak, która na co dzień pracuje w Zespole ds. Nieletnich i Patologiiw Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Kandydat powinien posiadać również odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Młodzież z  klas służb mundurowych z zainteresowaniem wysłuchała tych informacji, a pod koniec zajęć zadawała  pytania. Niektórzy uczniowie mundurówki planują związać swoją przyszłość właśnie z policją.

Elżbieta Mortka