PATRON ZOBOWIĄZUJE

Soli Deo per Mariam" – to biskupie zawołanie Stefana Wyszyńskiego stało się tytułem spektaklu, który przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami, by uczcić beatyfikację Prymasa – patrona Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Opalenicy, a to zobowiązuje. Spektakl powstał na podstawie oryginalnego scenariusza napisanego przez księdza Mateusza Frąckowiaka i ma przybliżać widzom postać niezłomnego Prymasa Wyszyńskiego. Widzowie mogli usłyszeć fragmenty wspomnień, listów i zapisków kardynała z każdego okresu jego życia, zobaczyli miejsce jego urodzenia i dzieciństwa, dowiedzieli się, jakim był człowiekiem w młodości i w okresie II wojny światowej, w czasach biskupstwa i pełnienia godności Prymasa, a przede wszystkim przekonali się, że  w czasie swojej posługi Prymas Wyszyński stał się największym autorytetem moralnym w Polsce. Znany jest przecież z niezłomnej postawy wobec władzy komunistycznej, odwagi i zawierzenia Maryi. Miał ściśle określone poglądy, poddawany represjom ze strony władz komunistycznych, pozostał stanowczy; nawet podczas trzyletniego więzienia nie pozwolił się zastraszyć, a przecież donosili na niego najbliżsi współpracownicy, cierpiał, był inwigilowany, a mimo to zachowywał chrześcijańską postawę i zawsze walczył o człowieka i jego godność. Te trudne dla Wyszyńskiego czasy zostały ukazane w teatrze cieni, który stanowił intrygujący fragment spektaklu i wymagał od uczniów niezwykłych umiejętności gry aktorskiej za pomocą gestów. Fragmenty mszy beatyfikacyjnej Prymasa Wyszyńskiego, zdjęcia oraz odpowiednio dobrane filmy i utwory muzyczne tym silniej oddziaływały na nastrój zadumy i refleksje zgromadzonej w CKiB w Opalenicy widowni.

Jesteśmy pełni podziwu dla wszystkich zaangażowanych w powstanie spektaklu, w którym wystąpili: Aleksander Budzyn – Prymas Wyszyński, Julia  Borowczyk i Lilia Kasperczak – narratorzy, Antonina Dyderska i Julia Napierała – recytatorki, Konrad Kaniewski – Jan Paweł II, Zuzanna Woźniak – gra na skrzypcach; w teatrze cieni wystąpili: Franciszek Marcinkowski – Prymas Wyszyński, Wojciech Walicht – narrator, Konstancja Perz – siostra Maria Leonia Graczyk, Bartosz Kaczewski – ksiądz Stanisław Skorodecki. Spektakl wyreżyserowali: ksiądz Mateusz Frąckowiak, ksiądz Karol Maciejak, pani Anna Czerwiec, ponadto zaangażowani byli: pani Małgorzata Kurek, pani Magdalena Nawrotek, pan Michał Kałek oraz Jędrzej Skorliński, Dawid Bręk i Kacper Frankowski.

Na zakończenie pozwolę sobie przywołać słowa Prymasa, które wyraźnie wybrzmiały w spektaklu: „Ludzie mówią – czas to pieniądz. Ja mówię inaczej – czas to miłość”. Pamiętajmy, że „tyle wart jest czas, na ile obraca się w miłość”.