LOGISTYCZNA INTEGRACJA W ŁĘŻECZKACH

W ostatni weekend lata 2021 (17-19.09) młodzież z klas logistycznych (2tl i 3tlp) wzięła udział w wyczekiwanym od roku wyjeździe integracyjnym do Hotelu „Łężeczki” nad Jeziorem Chrzypskim.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury, młodzież wraz z opiekunami: Małgorzatą Kurek, Justyną Mańką i Mariuszem Stachowskim, spędziła czas, budując wzajemnie przyjazną i gorącą atmosferę. Pobyt młodzieży realizował dwa cele założone przez opiekunów, tj. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

Pierwszy cel został zrealizowany dzięki organizacji wycieczki pieszej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego oraz przez okoliczne pola i lasy, obserwację flory i fauny, zwiedzenie Chrzypska Wielkiego oraz oddanie hołdu (pomnik przy kościele parafialnym) Poległym za Ojczyznę.

Również z upowszechnianiem zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej nie było żadnych kłopotów. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w aktywnościach fizycznych (spacery, tenis stołowy i ziemny, piłka nożna - oczywiście z zachowaniem dystansu społecznego), a „wolny czas” spędzała wraz z opiekunami na grach logicznych kształtujących kreatywność i poczucie własnej wartości.