ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZS W OPALENICY

1 września o godz. 8.30 zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający nowy rok szkolny 2021/2022. Wcześniej nauczyciele, uczniowie i pracownicy uczestniczyć mogli w uroczystej mszy św. w kościele św. Józefa, której przewodniczyli katecheci opalenickiego zespołu szkół – ks. Mateusz Frąckowiak oraz ks. Karol Maciejak.

Po niej pierwszoklasiści spotkali się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami przed budynkiem szkoły. Tu wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar II wojny światowej, a następnie Oliwia Kostrzewska – konferansjerka uroczystości z klasy 3AP LO – przedstawiła krótko pierwsze klasy i ich wychowawców. W tym roku w ZS w Opalenicy rozpoczyna naukę sześć klas pierwszych:

W liceum ogólnokształcącym:

klasa 1A – klasa akademicka o profilach: psychologiczno–pedagogicznym oraz dziennikarsko-prawniczym z wychowawcą p. prof. Piotrem Marchewką,

klasa 1B – klasa o profilach prozdrowotno–sportowym oraz mundurowym z wychowawczynią p. prof. Aleksandrą Guderian-Lossy,

klasa 1C – klasa o profilu sportowym – piłka nożna pod patronatem Akademii Piłkarskiej Reissa z wychowawcą p. prof. Thomasem Rozworskim.

W technikum:

klasa 1TI –  w zawodzie technik informatyk z wychowawczynią p. prof. Anną Baturą

klasa 1TL – w zawodzie technik logistyk z wychowawczynią p. prof. Małgorzatą Szukałą.

W szkoły branżowej I stopnia:

klasa 1ABS z wychowawczynią p. prof. Hanną Krzyśków.

 

Głos zabrała także Pani Dyrektor Irena Nawrocka, która przywitała zebranych na uroczystości słowami Patrona Liceum Ogólnokształcącego kard S. Wyszyńskiego. Wybór autora sentencji nie był oczywiście przypadkowy. Ten rok bowiem, jak przypomniała p. Dyr., specjalną uchwałą Sejmu, dedykowany jest właśnie kardynałowi Wyszyńskiemu (40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego). Nie można też zapominać o tym, że 12 września Patron opalenickiego liceum zostanie ogłoszony przez Kościół błogosławionym, co także dla społeczności opalenickiej szkoły ponadpodstawowej jest powodem do wielkiej radości.

Podczas uroczystości inauguracyjnej Pani Dyrektor złożyła „pierwszakom” życzenia oraz przedstawiła im nauczycieli, którzy uczyć będą ich przez najbliższy rok, zaś młodzież, rozpoczynająca edukację w Zespole Szkół w Opalenicy, złożyła ślubowanie. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewanie hymnu szkoły. Po nim uczniowie klas pierwszych mieli okazję spotkać się po raz pierwszy ze swoimi nowymi wychowawcami. Starsze klasy, w związku z utrzymanym w mocy reżimem sanitarnym, rozpoczęły nowy rok szkolny, spotykając się ze swoimi profesorami godzinę później.