INFORMACJA O LISTACH OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY

W czwartek, 22.07.2021 r. o godzinie 10:00 w holu szkoły zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół w Opalenicy. List nie będzie na stronie internetowej szkoły. Przypominamy, że po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły jest przedłożenie oryginałów:

  • Świadectwa ukończenia szkoły
  • Wyników egzaminów ósmoklasisty

w terminie do 30.07.2021 do godziny 15:00.

Sugerujemy, aby złożenie oryginałów dokumentów odbyło się podczas sprawdzania list kandydatów zakwalifikowanych.

 

Ważne informacje dla zakwalifikowanych do klas technikum !!!

Osoby, które dostarczyły oryginał dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o punktach uzyskanych na egzaminie ósmoklasistów) zobowiązane są do odebrania SKIEROWANIA na badania lekarskie od kierownika szkolenia praktycznego.

Możesz to zrobić:
 - 22 lipca (10:00 – 15:00) – hol szkoły
 - 23 lipca (9:00 – 14:00) – gabinet 116 (na lewo od holu)

W momencie odbioru skierowania zostaniesz umówiony na wykonanie badania w konkretnym terminie.

Badania będą możliwe do wykonania w dniach 27 - 29 lipca.

Po wykonaniu badania niezwłocznie do 30 lipca 2021 r. dostarcz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia rodzic kandydata pisemnie informuje o tym Dyrektora Szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00, w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się  nie później niż do dnia 24 września  2021 r.