O SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM

Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa społeczności uczniowskiej i opiekunów. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty.

 

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Samorząd uczniowski w naszej szkole aktywnie włącza się w organizację akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

Wśród działań samorządu uczniowskiego można wyróżnić np. współorganizowanie pieszego rajdu pierwszoklasistów odbywający się corocznie we wrześniu, organizujemy dyskoteki szkolne, pocztę walentynkową, kiermasz podręczników szkolnych, apele okolicznościowe, pomoc charytatywną. Ponadto reprezentujemy szkołę w różnych inicjatywach życia szkolnego, miejskiego, jak i ogólnopolskiego.

Jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły, na współpracę z naszymi rówieśnikami. Zawsze można do nas przyjść z problemami czy wątpliwościami.

Mamy nadzieję, że wśród was nie zabraknie osób aktywnych, twórczych i chętnych, aby działać w samorządzie uczniowskim naszej szkoły.

Piotr Marchewka

Najnowsze

Popularne